Arkæologi

"Dyabola-projektet er en digitalisering af tidsskriftet Archäologische Bibliographie, som er en emne- og indholdsfortegnelse over alt, hvad verdens største arkæologiske biblioteker råder over af litteratur inden for især klassisk arkæologi, etruskologi, minoisk og forhistorisk arkæologi." Citatet stammer fra vores nyhedsbrev fra december 2009, hvor Dyabola er beskrevet. Databasen er vigtig for arkæologer, men den er desværre ikke nem at bruge. Det kan derfor anbefales interesserede at læse beskrivelsen i nyhedsbrevet, hvor Kim Behrens Jessen, studiekoordinator og mag. art., Klassisk Arkæologi, bringer en god og grundig introduktion.


Gnomon er en central bibliografisk database for alle, der interesserer sig for antikken – arkæologer, historikere og filologer. Den udmærker sig ved en veludbygget og detaljeret systematik – tesaurus. Brug linket ’Thesaurusanzeige’ i venstremenuen på Gnomons forside.

 

Selvom bibliografien NAA Nordic Archaeological Abstracts ophørte med at udkomme i 2000, er den stadig en værdifuld ressource, når man søger litteratur om det nordiske område i forhistorisk tid, vikingetid/middelalder og renæssance.

 

Arkæologer er ikke forvænt med et godt og opdateret design i de databaser, der hører ind under deres fag, men her er en undtagelse. Anthropology Plus kan alt det, man i dag forventer af en professionel database, og derudover er indholdet af høj kvalitet.


International Medieval Bibliography (IMB) er et ’must’ for alle middelalderarkæologer. Databasen indeholder ud over IMB også den franske Bibliographie de Civilisation Médiévale (BCM), og således refereres der både til artikler (IMB) og bøger (BMC).

Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS