Historie

Annual Bulletin of Historical Literature er et unikt tidsskrift, der indeholder detaljerede oversigter over nyere historisk forskning. Forskningsoversigterne dækker bredt såvel tidsmæssigt som geografisk, fra oldtid til nutid, kort sagt hele verden og hele verdenshistorien.


Historical Abstracts er verdens førende internationale historiske bibliografi. Spænder tidsmæssigt over perioden fra 1450 frem til nu. Dækker ikke USA og Canada. Dette område dækkes af bibliografien America: History & Life.

 

Periodicals Archive Online (PAO) og Periodicals Index Online (PIO) er to lidt oversete, men særdeles anvendelige tidsskriftsbaser. Den første (PAO) giver fuldtekstadgang til flere hundrede tidsskrifter, mens PIO indeholder referencer til adskillige millioner artikler. De ældste litteraturhenvisninger går tilbage til 1600-tallet. Begge ressourcer dækker bredt humaniora og samfundsvidenskab.


ACLS Humanities E-Book (American Council of Learned Societies) er en god e-bogsbase, hvor mange historiske emner er repræsenteret. The American Council of Learned Societies udvælger bogtitlerne i samarbejde med en række universitetsforlag. Databasen indeholder desuden anmeldelser af værkerne.

 

Jahresberichte für deutsche Geschichte er et standardværk inden for tysk historie. En meget grundig emneordsindeksering gør det muligt at foretage præcise indeksopslag i ’Schlagwort’-feltet. Værkets udgivelseshistorie går helt tilbage til 1880, og som tilfældet er med Dansk Historisk Bibliografi, er man i Tyskland også gået i gang med at digitalisere nogle af de ældre årgange. I første omgang har man valgt årene 1925 til 1938, en historiografisk set spændende periode, som dækker skiftet fra Weimarrepublik til Nazityskland. Man kan læse mere herom på adressen

Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS