Kunsthistorie

Bibliography of the History of Art (BHA) var frem til og med 2009 verdens førende bibliografi på området europæisk kunst. Mod slutningen af 2009 ophørte opdateringsarbejdet, og den nuværende adgang er således en fastfrysning af databasen, som den tog sig ud ved årsskiftet 2009-2010. 2010 blev efterfølgeren International Bibliography of Art (IBA) lanceret. På grund af den økonomiske situation i 2010 har Statsbiblioteket endnu ikke haft mulighed for at tegne abonnement, men vi håber at kunne gøre det i 2011.

 

Art Full Text er et godt supplement til Bibliography of the History of Art, idet Art Full Text også dækker ikke-vestlig kunst, ligesom den medtager en lang række tilgrænsende fagområder såsom arkitektur, design og mode.

 

Grove Art er det mest omfattende og pålidelige kunstleksikon på det elektroniske bogmarked. Til grund for leksikonets over 45.000 artikler ligger standardværket The Dictionary of Art, som udkom i 1996 i 34 bind. Basen opdateres løbende. Grove Art er for nylig blevet en del af databasen Oxford Art Online, hvor man også kan søge i nogle andre, men meget mindre opslagsværker. Grove Art er fortsat uovertruffen på sit område.

 

Om nogle år vil Allgemeines Künstlerlexikon (AK) være endnu mere omfattende end Grove Art er det i dag. AK udgives sideløbende i trykt og elektronisk form. Ganske vist er værket kun nået til G, men alligevel er A-G i den trykte udgave allerede oppe på 63 tykke bind. 

 

Kunstnerleksikon kan anbefales, hvis man søger oplysninger om danske kunstnere eller om danske og udenlandske kunstværker på danske museer.

 

Artlibraries.net er en fælleskatalog for mange kunstbiblioteker, museer og forskningsinstitutioner i Vesteuropa og Nordamerika.

 

 

Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS