Kvinde- og kønsforskning

På Statsbiblioteket skal kvinde- og kønsforskningslitteratur naturligvis søges blandt bøger og tidsskrifter i biblioteksbasen, men herudover er mange af databaserne på bibliotekets databaseliste velegnede til at finde litteratur på området. Søger man f.eks. litteratur om køn og sygdom/sundhed, kan man gå til de baser, der indekserer medicinske tidsskrifter, såsom Scopus og Web of Science. Drejer det sig om teorier om køn, skal man vælge de brede samfundsvidenskabelige baser som f.eks. baserne på databaseplatformen Cambridge Scientific Abstracts (CSA). Her er der referencer til artikler og bøger og i vid udstrækning også direkte tekstadgang til artiklerne. Disse baser ligger alle på

Hertil kommer Statsbibliotekets mange tidsskriftbaser som f.eks. JSTOR, Cambridge Journals, Informaworld, Project Muse og Sage Journals.

Forskellige steder i Europa er der desuden fine biblioteker og arkiver, som ikke figurerer på Statsbibliotekets hjemmeside, men hvor man kan hente inspiration. Her kommer de:

The Women’s Library i London, grundlagt 1926, er et kulturcenter, der rummer Storbritanniens største samling af arkivalier og bøger om britisk kvindehistorie. Alle materialer er søgbare fra bibliotekets hjemmeside.

 

Aletta, Institute for Women’s History, Amsterdam, blev grundlagt i 1935 og er opkaldt efter Hollands første kvindelige læge, Aletta Jacobs, som også var fremtrædende feminist. Arkivets historie er dramatisk. I de første år efter etableringen modtog man store mængder af arkivalier fra flere europæiske lande, men under krigen blev størstedelen af arkivet beslaglagt og ført bort af tyskerne. I 1992 blev det ”fundet” i Moskva. I 2003, efter langvarige forhandlinger, kom det endelig tilbage til Amsterdam. Aletta har i 2008 tilbagekøbt The Gerritsen Collection, som Aletta Jacobs havde lagt grunden til sammen med sin mand, C.E. Gerritsen. Samlingen var blevet solgt til USA i 1904, og her var den vokset betydeligt. Den består af  bøger og tidsskrifter om og af kvinder fra midten af 1700-tallet til 1945. Samlingen er blevet digitaliseret, og der er adgang til den for Plusmedlemmer af Aletta, et medlemskab, privatpersoner kan erhverve sig for 25 Euro om året. Alettas materialer kan søges fra hjemmesiden. Ud over arkivaliesamlingen og et omfattende bibliotek har Aletta også opbygget databasen ’Mapping the World’, der giver adgang til mere end 400 kvindecentre i hele verden. Disse centre har lavet en samling på ca. 2000 webadresser, der alle vedrører kvindespørgsmål.


Schlesinger Library, Harvard University, blev grundlagt 1943 og rummer USAs største samling af kvindehistoriske arkivalier og desuden et stort bibliotek med bl.a. omkring 15.000 kogebøger. Både arkivalier, bøger, fotos og film kan søges fra hjemmesiden.


Women’s History Collections, Göteborg Universitet, er det største kvindehistoriske arkiv i Norden. Samlingerne rummer bl.a. omfattende korrespondancer mellem nordiske kvindesagskvinder. Arkivalierne er søgbare fra hjemmesiden.


Kvinsamm, som er biblioteksdelen af Women’s History Collections, har Nordens største samling af kønsforskningslitteratur. Al kønsforskningslitteratur, der indgår i Göteborg Universitetsbibliotek, bliver indekseret i Kvinsamm og er søgbar.

 

Endelig er der Kvindehistorisk Samling på Statsbiblioteket hvor bl.a Dansk Kvindesamfunds og Rødstrømpernes arkiver findes, samt en  række personarkiver fra kvinder, der har været aktive i kvindebevægelsen. Arkivalierne kan søges her.

Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS