Østeuropastudier

Radio Free Europe/Radio Liberty er en frit tilgængelig nyhedsservice, der bringer nyheder og analyser fra hele Østeuropa. Alle kan være med, uanset sprogfærdigheder.

 

Current Digest of the Post-Soviet Press (CDPSP) Digital Archive 1949-2007 er en avisbase med artikler fra sovjetisk og russisk presse i engelsk oversættelse. Giver alle engelskkyndige adgang til vigtige kilder og dokumenter til Sovjetunionens og Ruslands historie (partiledertaler, referater af partikongresser, femårsplaner, lovgivning m.m.). 

 

Statsbiblioteket abonnerer på de elektroniske udgaver af fire Balkanaviser. Ansatte og studerende på AU med de fornødne sproglige kundskaber har således rig mulighed for at følge med i løbende begivenheder på Balkan, som de fremgår af den lokale presse:

 

OpenDemocracy er et frit tilgængeligt, uafhængigt online-magasin, lanceret foråret 2001, som bringer analyser af politiske og kulturelle begivenheder rundt omkring i verden. Ruslandsdelen er særdeles læseværdig.

 

De store internationale anmeldelsestidsskrifter er en fornøjelse at læse i for alle, der genre vil følge med i bogudgivelser og litteratur-kulturdebatter, også på det østeuropæiske område. Statsbiblioteket giver elektronisk adgang til:

 

ABSEES, The American Bibliography of Slavic and East European Studies bringer henvisninger til bøger og artikler, udkommet i Nordamerika, om alle aspekter af østeuropæisk kultur, sovjetisk og post-sovjetisk samfund og historie. Der er ofte direkte tekstadgang til artiklerne.

 

MLA, Modern Language Association of America udgiver denne bibliografiske base, som er verdens største på områderne sprog- og litteraturvidenskab. Basen er også meget velegnet til østeuropæisk sprog og litteratur, og der er direkte adgang til mange af artiklerne.

 

Ingen anden bibliografisk database er så velegnet til at finde artikler, ikke mindst gamle og specifikke, om Østeuropas historie (og naturligvis også hele verdens) som Historical Abstracts. Dækker alle sprog, inklusive artikler de største østeuropæiske historiske tidsskrifter. Der er ofte, men ikke altid, direkte tekstadgang.

 

Net.abimperio.net The Network of Empire and Nationalism Studies er et forskernetværk med oplysninger om konferencer og andre arrangementer, nye bøger, nye numre af tidsskrifter, nyt fra den russiske akademiske verden etc. etc.  En guldgrube for alle,  der studerer Rusland, Sovjet og de nye lande på det postsovjetiske territorium. Også for folk uden russiskkundskaber. Huses af tidsskriftet Ab Imperio.

   

  Lettre du Centre d’etudes slaves, Paris, Sorbonne er et newsletter, der udkommer tre gange om året med nyheder om østeuropastudier i Frankrig, det øvrige Europa og resten af verden: konferencer, seminarer, bogudgivelser.

   

  KICES-bibliografier: Koszalin Institute of Comparative European Studies (KICES) udgiver tre-fire gange om året et bibliografisk nyhedsbrev med referencer til nyudgivne bøger og artikler på områderne Rusland, Ukraine, Polen, Tjekkiet og Slovakiet. Tilsendes gratis ved tilmelding.

   

  Hvis man leder efter artikler om et bestemt emne inden for østeuropæisk historie, kultur, litteratur, kan det give gode resultater at bruge Statsbibliotekets tidsskriftsbaser.  Man kan begynde med

  InformaWorld og Project Muse og fortsætte med JSTOR, hvis tidsskrifter ofte går langt tilbage i tiden, Sage Journals med meget politik og samfundsstof og C.E.E.O.L.Scopus, som begyndte som fortrinsvis naturvidenskabelig base, men bliver bedre og bedre inden for humaniora, især europæisk humaniora.

   

  YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe er et nyt og fremragende opslagsværk på et af tidens store forskningsfelter: østeuropæiske jøders historie. med materiale på østeuropæiske sprog, udgivet i Østeuropa, altså lokalt stof. Tilsidst skal nævnes

    

  Tidligere udgaver / Abonnement

  NYHEDSBREV TIL ARTS