Pædagogik

ERIC (Educational Resources Information Center) er den ubetinget mest omfattende pædagogik-bibliografi i verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger, konferencepapirer o.l. inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.

 

Nordiske baser er centrale som litteratursøgningsmidler inden for pædagogikken. Her kommer de vigtigste:Den Danske Forskningsdatabase er et indeks over næsten alle forskningspublikationer fra højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner og forskningsråd i Danmark. Basen kan bl.a. bruges til at lokalisere ekspertise og oplysninger om forskningsaktiviteter.

 

DIVA er et indeks over norske og svenske forskningspublikationer, afhandlinger og specialer. Kan som Den Danske Forskningsbase bruges til at lokalisere ekspertise m.m.

 
  • Danmarks nationale biblioteksbase med registreringer af anmeldelser, artikler og bøger bibliotek.dk
  • Den svenske nationale biblioteksbase Libris 
  • Den norske biblioteksbase med henvisninger til bøger BIBSYS
  • Den norske artikelbase med henvisninger til artikler i norske og nordiske videnskabelige tidsskrifter og årbøger NORART

     

     

Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS