Religion

ATLA er den store teologiske og religionsvidenskabelige bibliografiske database. Det er her, man begynder, når man søger international og navnlig engelsksproget litteratur. ATLA er bl.a. god, når man leder efter exegetisk litteratur, litteratur om bibelske skriftsteder og perikoper. Der er direkte tekstadgang til mange af artiklerne.

 

Statsbiblioteket og Teologisk Bibliotek stiller opslagsværket TRE – Theologische Realenzyklopädie til rådighed i den trykte udgave i 34 bind, udgivet mellem 1976 og 2004 (findes også i e-form, men ikke på Aarhus Universitets Biblioteker). TRE er et velegnet opslagsværk, når man ønsker en solid indføring i teologiske emner og begreber i aktuel og historisk belysning. Til hver artikel i værket hører en fyldig litteraturliste.

 

Vi orienterer os ofte mod den tysk- og engelsksprogede verden, når der skal findes teologisk litteratur, men der er også en nordisk. F.eks. giver tidsskriftsbasen idunn.no adgang til norsk teologisk litteratur i fuldtekst, f.eks. ”Norsk Teologisk Tidsskrift” og ”Kirke og Kultur”. De er et godt supplement til den danske teologiske litteratur, og i øvrigt hænder det, at danske teologer publicerer i de norske tidsskrifter. Nærmer man sig religion fra en historisk vinkel, kan man måske bruge et andet tidsskrift i idunn.no, det norske Historisk Tidsskrift.

 

Når det gælder om at få overblik over et religionsvidenskabeligt emne eller fænomen, er opslagsværket Encyclopedia of Religion et godt valg. Værkets tilgang til religion er historisk og tværkulturel, med hovedvægt på religioners betydning for kulturers dagligliv. Her er links, der leder på kryds og tværs gennem værket, og mange litteraturhenvisninger.

 

Statsbiblioteket giver adgang til den 2. og den endnu ufuldendte 3. udgave af opslagsværket Encyclopaedia of Islam. Det repræsenterer den mest omfattende leksikale viden om alle aspekter ved den islamiske verden, fra religion og historie til politik og kultur. Encyclopaedia of Islam dækker geografisk det tidligere arabiske rige, Iran, Centralasien, Det Indiske Subkontinent, Indonesien, Det Osmanniske Rige og de moderne muslimske lande. Der er litteraturhenvisninger ved hver artikel, samt en del illustrationer, kort, tabeller og diagrammer.

 

Søger man informationer om jødedom og staten Israel, er den store Encyclopaedia Judaica (i trykt form 22 bind) et godt sted at gå til. Værket dækker perioden fra tiden efter det andet tempel og til i dag, jødedom i hele verden og alle sider af jødisk liv, kultur, historie, litteratur, religion etc. Når det gælder fremtrædende personer med jødisk baggrund eller med betydning for det jødiske, kan man med fordel bruge Encyclopaedia Judaica som biografisk opslagsværk.

 

Bibliotek.dk, den danske fællesbase for folke- og forskningsbiblioteker, er særlig velegnet, når man søger dansk litteratur, også på området religion.

Bibliotek.dk


Bibliotekskatalogerne Copac, WorldCat og Karlsruhe, den første engelsk, de to sidste globale, er velegnede, når man vil afsøge horisonten for forfatterskaber og bøger om bestemte emner. Copac, som er fælleskatalog for engelske universitetsbiblioteker, er særlig god til gamle engelske ting. WorldCat er amerikansk, og her kan man søge i amerikanske og efterhånden også en del europæiske universitetsbibliotekers materialer. WorldCat er særlig god til alt amerikansk og ofte også til ikke-europæisk materiale. Karlsruhe er europæisk og omfatter bl.a. Det Kgl. Bibliotek, den norske nationale fællesbase Bibsys, den svenske ditto Libris, tyske universitetsbibliotekers beholdninger og andre europæiske national- og forskningsbiblioteker, herunder en del østeuropæiske.

     

Tidligere udgaver / Abonnement

NYHEDSBREV TIL ARTS