Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Om biblioteket / Mission, vision og strategi
Navigation
 

Mission, vision og strategi

Bemærk: Statsbiblioteket fusionerede 1. januar 2017 med Det Kongelige Bibliotek i København. De to institutioner er samlet under navnet 'Det Kgl. Bibliotek'.

En ny strategi for det samlede bibliotek er under udarbejdelse.

Statsbibliotekets mission, vision og strategi

Missionen spidsformulerer vores grundlæggende formål, mens visionen udtrykker, hvad vi stræber mod at blive. Strategien er, hvordan vil vi udføre missionen og gøre visionen til virkelighed.

Mission

Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og tilgængeliggøre kulturarven.

Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer Statsbiblioteket service som understøtter universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning.

Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer Statsbiblioteket ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Statsbiblioteket fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.

Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Statsbiblioteket danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Vision

Statsbiblioteket bidrager til kritisk og aktivt medborgerskab i en globaliseret verden ved at give flere adgang til mere indhold som kilde til oplevelse og viden.

Strategi 2015-2018

Statsbibliotekets ressourcer og kompetencer giver biblioteket en strategisk position som det i samarbejde med relevante partnere vil udnytte til at udvikle service af værdi for brugerne.

Statsbiblioteket vil

  • udbrede og dele bibliotekets mange services med flere
  • være på flere platforme og i flere rum
  • gøre det nemt at bruge tekst, lyd og billede i mangfoldige kombinationer og sammenhænge

Statsbibliotekets udviklingsarbejde sker under overskrifterne
Læring og dannelse, Digital videnskab, Medier, Kulturarv, Forskning og Partnerskab

Statsbiblioteket hører under Kulturministeriet.