Navigation
 

Historien om Statsbiblioteket / Det Kgl. Bibliotek

2017 Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerer med virkning fra 1. januar. Institutionerne samles under navnet 'Det Kgl. Bibliotek'. Biblioteket findes fortsat på både adresser i Aarhus og København.

I 1928 blev Aarhus universitetsby, og siden begyndelsen har Statsbiblioteket fungeret som universitetsbibliotek. Opgaven bestod i at skaffe bøger og materialer, som var nødvendige for studierne på universitetet. Dog var opgaven uformel indtil 1934, hvor den blev slået fast fra ministeriets hånd. Statsbiblioteket er stadig den dag i dag universitetsbibliotek for Aarhus Universitet, hvor der skaffes materialer til både studerende og forskere.

Fra 1920 og fremefter skiftede Statsbibliotekets lånere form. Tidligere var lånerne primært private, men i takt med tilvæksten af folkebiblioteker begyndte de private lånere at skaffe materialerne igennem folkebibliotekerne, som dermed kilede sig ind som et mellemled mellem lånerne og Statsbiblioteket. Statsbiblioteket fik en defacto opgave som overcentral. En opgave som blev nedfældet formelt i 1938. I dag fungerer Statsbiblioteket stadig som national overbygning for folkebibliotekerne og er således med til at sørge for distribution af viden til de danske folkebiblioteker og videre ud i det danske samfund.

1902 Statsbiblioteket er en ung sag. I hvert fald hvis man måler det mod andre biblioteker i samme vægtklasse. Statsbibliotekets første bygninger stod færdige i 1902. Bag den politiske beslutning var en ambition om at bryde Københavns monopol på alt det, der var spændende og lærende. Samtidig havde man en masse dubletter på Det Kongelige Bibliotek, som man gerne ville bruge til udlån.

1902 var også året, hvor der kom en ny pligtafleveringslov. Pligtaflevering dækkede tidligere over, at de fleste offentligt udgivne materialer skulle afleveres til Det Kongelige Bibliotek. Den nye lov dannede grundlag for, at Statsbiblioteket også skulle have et eksemplar af materialerne. Hermed var en af Statsbibliotekets kerneopgaver grundlagt. I dag kalder vi det bevaring af kulturarven.