Navigation
 

Netværk

Vi deler og høster viden  gennem faglige netværk

Statsbiblioteket er aktør på mange felter, hvor der er ingen eller få andre danske aktører. For at sikre en stadig bedre opgaveløsning og et højere vidensniveau deltager vi i netværk, hvor vi deler og høster viden med andre. Netværkene kan både være  geografisk afgrænsede til Danmark og gå på tværs af landegrænser.

Vi er med i følgende netværk.