Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Om biblioteket / Nyt projekt skal styrke unges demokratiske og digitale dannelse
Navigation
 

Nyt projekt skal styrke unges demokratiske og digitale dannelse

Udgivet 3. marts 2016

Pressemeddelelse, STATSBIBLIOTEKET

Danske unge lever i et demokratisk samfund men har en lav valgdeltagelse. De bruger de sociale medier, men gør de det hensigtsmæssigt? Ishøj, Gribskov og Horsens Kommune sætter demokrati og digital dannelse på skoleskemaet.

Mandag 7. marts vil 130 folkeskoleelever fra 8. og 9. klasser fra Vestegnen, Nordsjælland og Jylland for første gange møde hinanden til en fælles elevdag, når de sammen med deres lærere skyder et nyt udviklingsprojekt i gang på Strandgårdskolen i Ishøj.

”Demokrati og digital dannelse” hedder det tværkommunale projekt, som Bibli-oteksCenter for Integration, Statsbiblioteket står bag i et samarbejde mellem skoler, folkebiblioteker og boligsociale projekter i de tre kommuner.

Projektet skal give unge erfaringer med det lokale demokrati og bidrage til både deres demokratiske og digitale dannelse.

En problematik tæt på elevernes hverdag

Projektleder Vibeke Nielsen fortæller om projektets baggrund:

”Danske unge er blandt dem i verden, der ved mest om demokrati, men de har en lavere valgdeltagelse end resten af befolkningen. I dette projekt vil vi invite-re dem til at deltage i de demokratiske processer, så de kan afprøve systemet ved at arbejde med noget af det, der er tættest på deres egen hverdag: digitale medier”.

I projektet skal eleverne deltage i et rollespil om det lokale demokrati i byrådet.
Rollespillet er en vigtig del af projektet, da det giver eleverne mulighed for at deltage aktivt i de demokratiske processer. Underviser Sidsel Bringsjord fra Strandgårdsskolen i Ishøj siger ”Mine elever har lært om demokratiet i under-visningen, men de har behov for at afprøve det i praksis”.

Digital dannelse på tværs af kommunegrænser

Digitale medier og digital dannelse er en stor del af elevernes hverdag. Mandag 7. marts vil to 8. klasser fra Strandgårdskolen i Ishøj, to 8. klasser fra Gilbjerg-skolen i Gribskov og to 9. klasser fra Langmarkskolen i Horsens mødes i Ishøj. Eleverne skal i løbet af dagen samarbejde om forskellige opgaver i grupper på tværs af kommunegrænserne, hvor de blandt andet kommer til at arbejde med Lars Løkke Rasmussens alternative version af sin nytårstale, som han lagde på Facebook i januar.

Sidst på eftermiddagen holder Vincent F. Hendricks, der er professor i filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS) på Københavns Uni-versitet, et afsluttende oplæg for eleverne, der skal få dem til at tænke over, hvordan de bruger og agerer på de sociale medier.

Om BiblioteksCenter for Integration

  • En del af Statsbibliotekets nationale overbygning til de danske folkebiblio-teker
  • Indkøber og stille bøger, musik og film på mere end 30 sprog gratis til rå-dighed for alle landets biblioteker
  • Videnscenter og understøtter bibliotekernes betjening af sproglige minori-teter
  • Servicerer også skoler, børnehaver og andre institutioner.

For yderligere oplysninger

Vibeke Nielsen, projektleder på ”Demokrati og Digital Dannelse”,
BiblioteksCenter for Integration, tlf. 4473 4632 / e-mail: vin@statsbiblioteket.dk

Download pdf