Organisering

Medarbejderne på Statsbiblioteket arbejder inden for seks områder, der i fællesskab løfter hovedopgaverne. Udover områderne har vi en direktør og en personalechef, som begge arbejder på tværs af den samlede organisation og sørger for, at de overordnede rammer er i orden.

Hvert område er yderligere inddelt i sektioner, som varetager en eller flere underopgaver.

Som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet udvikler og leverer vi service med afsæt i universitetets strategi for forskning, uddannelse og videnspredning.

Som overcentral for de danske folkebiblioteker udvikler og leverer vi ydelser, som supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Vi fungerer som centralt depotbibliotek og lånecenter samt understøtter betjeningen af etniske minoriteter og indvandrere.

Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør vi danske aviser og audiovisuelle medier, danske internetsider samt danske bøger og tidsskrifter.

Som forskningsinstitution forsker vi i information og medier.

Mere om opgaveløsningen