Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Om biblioteket / Projekter / Statsbiblioteket søger ny løsning til bevaring af digitale metadata
Navigation
 

Statsbiblioteket søger ny løsning til bevaring af digitale metadata

Fra digitalbevaring.dk

Statsbiblioteket arbejder med bevaring af digitale kulturarvsmaterialer på langt sigt. For at sikre langtidsbevaringen har Statsbiblioteket i samarbejde med Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek udviklet en bitbevaringsløsning: Bitmagasinet (bitrepository.org). Men ud over at bevare på bitniveau bevarer vi også vores samlinger ved funktionel bevaring. Denne opgave er indtil nu blevet varetaget i Statsbibliotekets egenudviklede løsning DOMS (Digital Object Management System), som bygger på Fedora Commons 3.6.

DOMS er dog ikke længere tidssvarende, og en opgradering vil være så omfattende, at Statsbiblioteket nu har valgt at afsøge markedet for en ny løsning til den funktionelle bevaring. Vi undersøger systemer og software, der kan bruges til at bevare vores digitale metadata og dermed udgøre et såkaldt digitalt 'metadata repository' for Statsbibliotekets omfangsrige samlinger af audiovisuelt materiale og aviser. Systemet skal selvfølgelig kunne integreres med vores bitbevaringsløsning. Bibliotekets nuværende metadata løsning varetager bevaringen af mange millioner objekter med en forventning om en kraftig vækst over de kommende år.

I løbet af de kommende måneder analyserer vi derfor en række systemer, der er potentielle kandidater til et nyt metadata repository. En løsning forventes implementeret i 2016-17.

For at kunne evaluere systemerne bedst muligt har vi lavet en lang række user stories, som beskriver krav og ønsker til et kommende system. User stories er inddelt i følgende emner:

 • Systemkrav
 • Implementering
 • Systemintegration
 • Migrering fra DOMS
 • Ingest
 • Tracking
 • Brugergrænseflade
 • Datamodeller
 • Metadata- og datarelation
 • Metadataberigelse
 • Jura
 • Adgang
 • Bevaringshandlinger
 • Persistente Identifikatorer
 • Formidling
 • Crowdsourcing
 • Trusted Digital Repository
 • Tillid til systemet

En user story kan fx beskrive, at vi ønsker at afdække

 • hvor omfattende ressourceforbruget vil være i forbindelse med implementering af systemet
 • hvorvidt et potentielt system vil kunne skalere til de mange millioner objekter, Statsbiblioteket håndterer
 • om der kan foretages automatisk ingest i systemet
 • hvilke muligheder der er for at tildele forskellige roller i administrationen af systemet.

Vi har i undersøgelsen valgt at kigge på flere forskellige kommercielle systemer samt følgende tre open source systemer: Islandora, Hydra og Archivematica. Vi er klar over, at disse systemer  giver forskellige løsninger og muligheder, og at et valg af open source system(er) kan betyde, at flere systemer skal kombineres. På baggrund af en gennemgang af de mange user stories for hvert potentielle system forventer vi i starten af 2016 at kunne træffe beslutning om, hvilket system vi vil vælge.

Ønsker du yderligere information, så kontakt

Jette G. Junge
Digital Collections Manager
jgj@statsbiblioteket.dk

Tlf. +45 8946 2054

Sept. 2015

 

Juli 2016: Undersøgelsen mundede ud i et ønske om at finde en kommerciel løsning. Udbuddet blev annonceret 2. juli 2016 på Statsbibliotekets udbudsside.

Læs om mission, vision, strategi

Læs mere om vores mission, vision og strategi

Vi er med i

Det Kgl. Bibliotek er med i