Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Om biblioteket / Udbud / Levering af digitale aviser
Navigation
 

Levering af digitale aviser

Udgivet 9. juni 2016

Statsbiblioteket ønsker at indhente tilbud på levering af digitale aviser.

Leveringen skal ske digitalt til Statsbiblioteket, Victor Albecks vej 1, 8000 Aarhus C. Tilbud skal fremsendes til Statsbiblioteket elektronisk til Niels Bønding pr. e-mail: nieb@statsbiblioteket.dk. Fristen for at give tilbud er 1. august 2016 kl. 12.00.

Eventuelle spørgsmål skal senest 30. juni 2016 stilles elektronisk til Niels Bønding. Alle spørgsmål og svar bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Der henvises til uddybning og vilkår i nedenstående dokumenter.

Spørgsmål og svar


Spørgsmål: 'Vi ser ofte, at udbud af denne karakter angiver en forventet budgetramme for leverancen, og grunden til at vi efterspørger den her skal ses i forhold til, om der skal afregnes for selve medie-indholdet med den valgte leverandør. Altså skal prisen på medie/artikel indgå i den samlede prissætning på løsningen, eller bydes der i højere grad for services omkring indholdet?'

Svar: Opgaven er ikke sendt i udbud, men blot annonceret, fordi budgetrammen er under 500.000 kr. for en treårig periode.
Der skal ikke afregnes for selve medie-indholdet, da der er tale om indsamling af indhold som er afleveringspligtigt i henhold til Pligtafleveringsloven.

Prisen på medie/artikel skal altså ikke indgå i den samlede prissætning på løsningen. Der bydes på services omkring levering af indholdet, men ikke på selve indholdet.

Der henvises endvidere til punkt 24 i kontrakten:
'Folketinget har med pligtafleveringsloven, pålagt Statsbiblioteket at indsamle og bevare materiale, der offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet. Det omfatter også digitale aviser. Af tekniske grunde ønsker Statsbiblioteket gennem denne aftale bistand til indsamlingen af digitale aviser (e-aviser). Denne aftale indgår Statsbiblioteket af hensyn til at sikre kvalitet, økonomi, forsyningssikkerhed og udviklingsmuligheder.

Det er tilbudsgivers ansvar, at have en lovlig adgang til materialet som grundlag for opfyldelse af denne aftale. Statsbiblioteket kan som Ordregiver ikke give Leverandøren rettigheder til at indsamle, bevare og videregive, så den legale adgang til materialet skal tilbudsgiver have i forvejen.'