Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / BiblioteksCenter for Integration / Indkøb / Fælleskøb
Bibliotekscenter for Integration

Fælleskøb


Indkøbssamarbejdet er et tilbud til folkebiblioteker og skolebiblioteker om fælles indkøb af materialer til etniske minoriteter. BiblioteksCenter for Integration foretager materialevalg, indkøb og katalogisering.

OBS: Bestillingsfrist: arabisk: 23.1.2017, øvrige sprog: 1.2.2017

Bestilling til fælleskøb 2017

Indkøb

I lighed med 2016 omfatter tilbuddet BiblioteksCenter for Integrations Niveau 1 og Niveau 2 sprog. Det vil sige, at der bliver købt ind på de fem mest efterspurgte sprog i SBCI's samling og fem mindre sprog, der har været stor efterspørgsel på i 2016. Læs mere om sprogvalget i 2017.

Tilbuddet i 2017

Materialer købes i 2017 på: Arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, persisk, polsk, russisk, tamil, tyrkisk, urdu (hindi, panjabi), vietnamesisk.

Så vidt muligt købes både bøger, musik og film for børn og voksne.

Fælleskøbet forudsætter en vis volumen i antallet af bestillinger pr. sprog. Når bestillingsfristen er udløbet, tages der stilling til, om antallet af bestillinger er tilstrækkeligt til, at sproget udbydes i fælleskøbet.

Pris

Bibliotekerne faktureres for materialets faktiske gennemsnitlige indkøbspris (ekskl. moms) beregnet inden for det enkelte sprog og den enkelte materialekategori + et administrations- og katalogiseringsbidrag på kr. 60 pr. eksemplar (ekskl. moms).

Sproggrupper i bibliotekets lokalområde
Danmarks Statistiks hjemmeside kan man i Statistikbanken under Befolkning og valg afgrænse en søgning på sin egen kommunes tal vedrørende indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere.

For yderligere oplysninger om indkøbssamarbejdet ring til 44 73 46 04 eller send en mail til sbci@statsbiblioteket.dk.

 

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142