Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / BiblioteksCenter for Integration / Fælleskøb
Bibliotekscenter for Integration

Fælleskøb


Hvert år i november tilbyder BiblioteksCenter for Integration folke- og skolebiblioteker at deltage i det fælles indkøb af bøger, musik og film til etniske minoriteter. Vi står for materialevalg, indkøb og katalogisering.

OBS: Bestillingsfrist: arabisk: 23.1.2018, øvrige sprog: 1.2.2018

Bestilling til fælleskøb 2018

Materialer købes i 2018 på: Arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, persisk, polsk, russisk, tamil, tyrkisk, urdu (hindi, panjabi), vietnamesisk.

Så vidt muligt købes både bøger, musik og film for børn og voksne.

Fælleskøbet forudsætter en vis volumen i antallet af bestillinger pr. sprog. Når bestillingsfristen er udløbet, tages der stilling til, om antallet af bestillinger er tilstrækkeligt til, at sproget udbydes i fælleskøbet.

Pris

Bibliotekerne faktureres for materialets faktiske gennemsnitlige indkøbspris (ekskl. moms) beregnet inden for det enkelte sprog og den enkelte materialekategori + et administrations- og katalogiseringsbidrag på kr. 60 pr. eksemplar (ekskl. moms).

Sproggrupper i bibliotekets lokalområde
Danmarks Statistiks hjemmeside kan man i Statistikbanken under Befolkning og valg afgrænse en søgning på sin egen kommunes tal vedrørende indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere.

For yderligere oplysninger om indkøbssamarbejdet ring til 33 47 47 47 eller send en mail til bcfi@kb.dk

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142