Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Bibliotekscenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration (SBCI) er en national overbygningsservice til de danske folkebiblioteker. Vores primære opgave er at understøtte bibliotekernes servicering af sproglige minoriteter. Det gør vi blandt andet ved at indkøbe og stille bøger, musik og film på mere end 30 sprog gratis til rådighed for alle landets biblioteker – det kalder vi klassiske services.

Desuden fungerer vi også som videncenter ved at iværksætte og støtte projekter på folkebibliotekerne med det formål at sikre sproglige minoriteters lige adgang til kultur og information samt afholdelse af temadage.

BiblioteksCenter for Integration er en sektion i Det Kgl. Bibliotek, som hører under Kulturministeriet.

Hvem er vi?

BiblioteksCenter for Integrations medarbejdere er en international gruppe med mange forskellige baggrunde og kompetencer. Teamet består af både fastansatte og eksterne konsulenter med brede sprog- og litteraturkundskaber.

Tilsammen har vi et solidt kendskab til biblioteksverdenen, sprog, kulturer, migration og flersproget kommunikation.

Aktiviteter

Vores services til folkebibliotekerne og deres brugere består blandt andet i at

  • Indkøbe bøger, musik og film på mindst 15 sprog og stille dem til rådighed for folkebibliotekerne.
  • Yde støtte og rådgive biblioteker i forbindelse med valg, indkøb og formidling af materialer til flersprogede målgrupper.
  • Rådgive biblioteker i forbindelse med aktiviteter, der har et integrationsfremmende sigte.
  • Lede og deltage i projekter.
  • Afholde arrangementer, der sikrer vidensdeling og kompetenceudvikling blandt bibliotekernes medarbejdere og andre relevante aktører.
  • Etablere og drive tværfaglige netværk.
  • Informere om etniske minoriteters kulturelle og sproglige forhold over for bibliotekerne.
  • Levere musik, film, e-bøger, anmeldelser og nyheder til Verdensbiblioteket.dk

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om Bibliotekcenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Overgaden oven Vandet 58A, 3. sal
1415 København K
Tlf. 4473 4604, Fax 4473 4602
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: sbci@statsbiblioteket.dk

CVR 10100682
EAN 57980007910