Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Bibliotekscenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration er en national overbygningsservice til de danske folkebiblioteker. Vores primære opgave er at understøtte bibliotekernes servicering af sproglige minoriteter. Det gør vi blandt andet ved at indkøbe og stille bøger og film på mere end 20 sprog til rådighed for alle landets biblioteker.

Desuden fungerer vi også som videncenter ved at iværksætte og støtte projekter på folkebibliotekerne med det formål at sikre sproglige minoriteters lige adgang til kultur og information samt afholdelse af temadage.

BiblioteksCenter for Integration er en sektion i Det Kgl. Bibliotek, som hører under Kulturministeriet.

Hvem er vi?

BiblioteksCenter for Integrations medarbejdere er en international gruppe med mange forskellige baggrunde og kompetencer. Teamet består af både fastansatte og eksterne konsulenter med brede sprog- og litteraturkundskaber.

Tilsammen har vi et solidt kendskab til biblioteksverdenen, sprog, kulturer, migration og flersproget kommunikation.

Aktiviteter

Vores services til folkebibliotekerne og deres brugere består blandt andet i at

  • Indkøbe bøger og film hvert år på ca. 15 sprog og stille dem til rådighed for folkebibliotekerne.
  • Yde støtte og rådgive biblioteker i forbindelse med valg, indkøb og formidling af materialer til flersprogede målgrupper.
  • Lede og deltage i projekter.
  • Afholde arrangementer, der sikrer vidensdeling og kompetenceudvikling blandt bibliotekernes medarbejdere og andre relevante aktører.
  • Etablere og drive tværfaglige netværk.
  • Informere om etniske minoriteters kulturelle og sproglige forhold over for bibliotekerne.
  • Levere e-bøger og lydbøger til Verdensbiblioteket.dk samt bistå med markedsføringsaktiviteter til folkebibliotekerne

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142