Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Bibliotekscenter for Integration

Nordisk Biblioteksnetværk

Netværksmøde i Bergen 5. december 2017

Netværket er for alle biblioteksansatte i Norden, der arbejder med integrering og inklusion af flygtninge og indvandrere. Netværket mødes 2 gange om året – forår og efterår - på lokale biblioteker på skift i de nordiske lande.

NETVÆRKSMØDER

  • 5. december 2017 i Bergen, Norge
  • 23. maj 2018 i Reykjavik, Island
  • 25. oktober 2018 i Stockholm, Sverige
  • 8. maj 2019 i København, Danmark
  • 14. november 2019 i Helsinki, Finland

Formål

Netværkets formål er at dele erfaringer og best practice på tværs af norden om sprogcaféer og tilsvarende tilbud som f.eks. læseklubber, medborgerskabskurser og lignende tiltag, der ved hjælp af åbne tilbud eller faste grupper kan tilbyde generel træning af sprog og kulturforståelse samt hjælpe med konkrete sproglige, kulturelle og digitale dagligdags udfordringer, social kontakt og kontakt med myndigheder m.v.

Organisering

Netværket er organiseret med et sekretariat, der i projektperioden vil blive varetaget af Det Kgl. Bibliotek i Danmark. Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Beskrivelse af netværket:

Afholdte netværksmøder

Her kan du få inspiration fra de afholdte møder.

 

Helsinki 14. November 2019

 

Download program og oplæg (pdf)

 

Tingbjerg 8. Maj 2019

 

Download program og oplæg (pdf)

 

Stockholm 25. oktober 2018

Program

Referat

Oplæg:

Reykjavik 23. maj 2018

Program

Referat

Oplæg:

Bergen 5. december 2017

 

Program

Referat

Oplæg:

  1. Videoer om "Det flyvende tæppe": video 1 og video 2
  2. Video om "Women's Story Circle"
Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142