Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Bibliotekscenter for Integration

Projekt Del din stemme

Det handler om:

Borgerinddragelse, frivillighed og formidling

Projektet er afsluttet 30. juni 2013. Det har været udbyttesrigt for både de frivillige og projektbibliotekerne. Læs om projektets erfaringer i slutrapporten.

Slutrapport

Projektets omdrejningspunkt

Projektets omdrejningspunkt var at få frivillige flersprogede borgere inddraget i formidlingen af primært litteratur, film og musik. Da projektet søgte at inkludere flest mulige borgere skete formidlingen via skrift, videooptagelser og podcasts. Derved kunne borgere fra overvejende orale kulturer som somali også deltage.

Indhold

Indholdet er tilgængeligt på www.BibZoom.dk/World, hvor ambitionen er at skabe et digitalt bibliotek med fokus på interaktion, formidling og engagement fra brugerne. Indholdet er ligeledes tilgængeligt på bibliotekernes hjemmesider og stilles til rådighed for andre digitale biblioteksservices.

Erfaringer

Projektets erfaringer omkring anvendelse af nye teknologier kan anvendes i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB); det samme kan erfaringerne omkring rekruttering af frivillige til indholdsproduktion på en national, digital biblioteksservice.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe var flersprogede borgere med fokus på følgende sprog; arabisk, tyrkisk, persisk og somali. Der er få afvigelser på projektbiblioteker grundet lokale demografiske forhold. Sekundært var målgruppen bibliotekspersonale fra hele landet og andre sprog.

Projektteamet

Projektet var et samarbejde mellem Blågårdens Bibliotek, Ringsted Bibliotek, Skanderborg Bibliotek og Statsbiblioteket, BiblioteksCenter for Integration. Projekt Del din stemme har modtaget støtte fra Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek, Medier og Digitaliserings udviklingspulje.

Samarbejdspartnere

 

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142