Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Service til sproglige minoriteter / Videncenter / Projekter / Demokrati og digital dannelse
Service til sproglige minoriteter

Demokrati og digital dannelse

Projektet er afsluttet den 15. juni 2016. Projektets formål var, at styrke elever i 8./9. klasses oplevelse af demokratisk indflydelse, ved at lade dem arbejde med et emne der har direkte indflydelse på deres liv; nemlig digital dannelse og web-etik i folkeskolen.

Baggrund for projektet

Danske unge er blandt de unge i verden, der ved mest om demokrati, men de har en lavere valgdeltagelse end resten af befolkningen. Derfor inviteres de til at deltage i de demokratiske processer, så de selv kan afprøve systemet ved at arbejde med noget af det, der er tættest på deres egen hverdag: digitale medier. Den demokratiske proces er samtidig en kulturbærende værdi, der skal medvirke til at forhindre unge fra udsatte boligområder i at blive forført af radikaliserende bevægelser.

Aktivt medborgerskab og udvikling af digital dannelse

Formålet var at understøtte unge i udsatte boligområder, der gennem projektet fik lov at afprøve det lokale demokrati, og dermed bidragede projektet til de unges demokratiske dannelse og anti-radikalisering. Sekundært skulle de unge udvikle deres egen digitale dannelse.

Samarbejdspartnere

Projektet var et samarbejde mellem folkebiblioteker, folkeskoler, boligsociale projekter og Statsbiblioteket, der stod som ansøger af projektet og koordinator mellem de forskellige lokale projekter, der foregik i Gribskov, Ishøj og Horsens kommuner.

Samarbejdspartnerne var Gribskov Bibliotekerne, Gilbjergskolen, Ishøj Bibliotek, Strandgårdsskolen, Helhedsplanen i Vejleåparken, Horsens Biblioteker, Langmarkskolen, Bo Trivsel og Statsbiblioteket.

Undervisningsforløbet

Der blev i de tre kommuner planlagt og gennemført et undervisningsforløb for eleverne i fællesskab. I projektperioden blev der også indsamlet viden om relevante temaer til undervisning.

Få inspiration til undervisning her

Der blev den 7. marts 2016 afholdt en fælles elevdag i Ishøj, som eleverne har været meget glade for. Det var en dag, hvor eleverne skulle samarbejde på tværs af kommunerne og løse forskellige opgaver. Dagen blev afsluttet med et oplæg om digital dannelse af Vincent F. Hendrick.

Læs mere om den fælles elevdag og se TV Ishøj indslag fra dagen her

Elevernes digital retningslinjer

Et af projektets mål var, at eleverne fra de tre deltagende skoler skulle udarbejde retningslinjer for digital dannelse, der skulle overdrages til de lokale politikere.

Retningslinjer fra eleverne på Gildbjergskolen i Gribskov Kommune

Retningslinjer fra elevrådet på Langmarkskolen og 8. klasse på Byskolen i Horsens Kommune

Retningslinjer fra eleverne på Strandgårdskolen i Ishøj Kommune

I Ishøj stemte eleverne om retningslinjerne, og der var i alt 12 retningslinjer på stemmesedlen.

Stemmeseddel fra Ishøj

Effektmåling, evaluering og slutrapport

For at undersøge om undervisningsforløbet havde en effekt på elevernes holdning til det lokale demokrati og sociale medier blev der gennemført en effektmåling.

Effektmålingen viste, at undervisningsforløbet gav eleverne større kendskab til partierne og har betydet, at eleverne har ændret mening om, hvordan man kan få indflydelse. I løbet af undervisningsforløbet har eleverne også fået større tiltro til, at de kan gøre en forskel selv, og at politikerne vil lytte til dem.

Elever har i løbet af projektet ikke ændret mening mht. reglerne for, hvad de skriver online på sociale medier. Bibliotekernes bidrag til undervisning mht. kildekritik har forbedret elevernes værktøjer til bedømmelse af kilder.

Resultaterne af effektmålingen

Der blev også lavet en intern evaluering:

Evalueringsrapport

Bilag 1

Bilag 2

Slutrapport fra projektet (effektmålingen er bilag 1 og evalueringsrapporten er bilag 2 til slutrapporten)

Services til sproglige minoriteter

Det Kgl. Biblioteks service til sproglige minoriteter

Om services til sproglige minoriteter

service til sproglige minoriteter

Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142