Undervisningen

 

Gildbjergskolen i Gribskov Kommune

Til inspiration kan du her se, hvilke undervisningsmaterialer der er brugt til eleverne i 8. klasse.

Strandgårdskolen i Ishøj Kommune

Til inspiration kan du her se undervisningsforløbet til eleverne i 8. klasse.

 

Der er i projektet fundet forskellige relevante undervisningsmaterialer til digital dannelse, demokrati, logik og kildekritik, som er listet nedenfor.

Digital dannelse

"Det Digitale Spejl" har til mål at få unge netbrugere til at reflektere over, hvad de gør på nettet. Undervisningsmaterialet består af tre online prezi-præsentationer, tre animationsfilm og en nærværende lærervejledning med baggrundsviden og forslag til opbygning af forløbet.

Materialet er bygget op som tre moduler med hver sit tema, nemlig:

1. Det digitale fællesskab
2. De digitale fodspor
3. Den digitale identitet

Hvert modul er delt op i fem del-elementer, som didaktisk set spænder over flere
metoder. Underviseren kan inkludere alle fem delelementer i undervisningen eller gennemføre undervisningen med inddragelse af enkelte del-elementer. Den rækkefølge som del-elementerne er beskrevet i, i det følgende, anviser et naturligt forløb for undervisningen, men det er også muligt for underviseren at bytte om på rækkefølgen af del-elementerne.

Baggrund for projektet
"Det Digitale Spejl" er opstået på initiativ af Telekommunikationsindustrien og udformes i fællesskab af de børnefaglige organisationer Red Barnet, Børns Vilkår, Digital Dannelse, Medierådet og Center for Digital Pædagogik med faglig støtte af Danmarks Undervisningsportal EMU.dk.

Digital Dialog
Hæfte der kan downloades (pdf).
Hæftet er tænkt som en konkret og praktisk hjælp til at sætte jeres skoles digitale kultur og trivsel på dagsordenen. Ud fra en målsætning om at involvere både ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre har vi lavet dilemmakort til ledelsesteamet, personalegruppen, forældregruppen og eleverne – kortene finder du på www.digitaldialog.dk. Dialogen skal først og fremmest føre til øget forståelse, viden og færdigheder i forhold til at inddrage IT og medier i hverdagen, men kan også lægges til grund for udarbejdelse af fælles retningslinjer for skolens brug af IT og medier. Hvis I vil lave en politik på jeres skole om mediekultur, så husk at involvere både skolebestyrelse, medarbejdere, elever og forældre.

Demokrati

DR har lavet materialet FÅ STYR PÅ DEMOKRATIET. Med det kan I få styr på, hvornår fattige og fruer fik ret til at stemme – og fidusen ved at have et demokrati.

Logik

Det Danske Filminstitut har lavet en meget kort indførelse i de tre klassiske begreber logos, ethos og pathos, samt forslag til opgaver. Gå til materialet her.

Kildekritik

Projektet har fået inspiration fra Pop Up Eksperimentariet på Vesthimmerlands Biblioteker til undervisningen i kildekritik.
Gå til materialerne her.

Model UN

Se filmen Winning London fra 2001. Filmen er en meget amerikansk love-story med Mary-Kate og Ashley Olsson, og foregår mens de unge damer deltager i et Model UN.

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142