FINFO

BiblioteksCenter for Integration drev frem til 2012 den flersprogede portal om det danske samfund - FINFO. Portalen indeholdt national og kommunal information for etniske minoriteter på 9 sprog.

FINFOs formål var blandt andet at styrke etniske minoriteters adgang til information, idet adgang til information om rettigheder, pligter og muligheder anses som en forudsætning for integration og aktiv deltagelse i samfundslivet på alle niveauer.

Biblioteker, ministerier, kommunale myndigheder, og en række andre organisationer leverede indhold til de nationale og kommunale sider. FINFO indeholdte oplysninger fra et netværk af centrale aktører i det danske samfund, der alle ønskede at fremme integrationen mellem etniske danskere og minoriteter gennem handlingsorienteret, flersproget information om det danske samfund.

FINFO dækkede en bred vifte af emner udarbejdet på grundlag af slutbrugerens behov og anmodninger om oplysninger om det danske samfund.

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142