Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Bibliotekscenter for Integration

Konsulenter for biblioteksbetjening af etniske minoriteter

Biblioteksstyrelsens og Statsbibliotekets igangsatte projektet "Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt samfund" 1. august 2002 til 31. juli 2004. Projektperioden blev forlænget fra 1. september 2004 til 31. august 2005.

Formålet var at styrke folkebibliotekernes rolle i arbejdet med integration af etniske minoriteter i det danske samfund og skabe synlighed om bibliotekernes tilbud til etniske minoriteter.

Projektet har sat bibliotekernes integrationsarbejde i perspektiv ved at udvikle nye modeller for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Det har også været med til at opsamle de erfaringer og den viden, der var på området spredt rundt omkring på landets folkebiblioteker. Projektet har medvirket til at give området det statusløft, der var efterspurgt gennem mange år, af de biblioteksmedarbejdere, der havde beskæftiget sig med emnet i mange år.

Projektet har trukket nogle varige spor i det biblioteksfaglige landskab og sat en udvikling i gang. F.eks. har det medvirket til en udvikling af det daværende Indvandrerbibliotek hen mod at være et videnscenter inden for området biblioteksbetjening af etniske minoriteter - det nuværende BiblioteksCenter for Integration.

Læs mere om organisation, projektbeskrivelser, rapporter m.m.:

Organisation

Projektbeskrivelse

Handleplaner 1.8. 2002 - 31.7.2004

Handleplaner 1.9.2004 - 31.8.2005

 

Rapport fra seminaret Biblioteket - en port til det danske samfund 4.-5. februar 2004. Indeholder program og indlæg.

Desuden var der følgende indlæg på seminaret:

 

Idekatalog - SB og BS

Konsulenter har sat integration af etniske minoriteter på dagsordenen. Leif Olsen

Det globale i det lokale - biblioteker og integration

 

Publikationen Det globale i det lokale – biblioteker og integration, der er udgivet af Biblioteksstyrelsen og Statsbiblioteket kan ses og printes.

 

Biblioteksstyrelsen har udgivet fire hæfter i serien Råd og vink om hver de fire konsulenters arbejdsområder:

Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang. Råd og vink nr. 9
Det urolige bibliotek. Råd og vink nr. 10
Integration med sprogstimulering i fokus: Bibliotekets tilbud til to-sprogede børn. Råd og vink nr. 11
Integration med kvinder og piger i fokus. Råd og vink nr. 12

Evalueringer:

Elbeshausen, Hans:
Om at skabe forandring : en procesevaluering af Biblioteksstyrelsens udviklingsprojekt: Biblioteksbetjening af etniske minoriteter.
Danmarks Biblioteksskole, 2005.

Olsen, Leif
Evalueringsrapport: akf's evaluering af projektet: Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt samfund.
Akf, 2005.

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142