Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / BiblioteksCenter for Integration / Videncenter / Projekter / Læs dansk på bibliotekerne
Bibliotekscenter for Integration
Navigation
 

Projekt Læs dansk på bibliotekerne

Projektet er afsluttet den 30. april 2014, og havde til formål at forbedre sproglige minoriteters læsekompetencer. Projektet var et samarbejde mellem biblioteker og sprogcentre. Sprogcentrenes kursister gennemgik et læringsforløb, der blev udarbejdet af de deltagende biblioteker i samarbejde med en konsulent. Forløbet skulle styrke målgruppens læsekompetencer og gøre bibliotekerne til et naturligt læringssted. Projektets mål var  foruden styrkelse af læsekompetencer også at styrke målgruppens mulighed for aktivt medborgerskab og livslang læring.

Målgruppen

Den primære målgruppe var etniske minoriteter i gang med et undervisningsforløb hos sprogcentrene. Den sekundære målgruppe var andre etniske minoriteter, der ønsker at forbedre deres læsekompetencer samt bibliotekarer og sprogcentre.

Samarbejdet mellem sprogcentre og biblioteker

De fleste biblioteker har et uformelt samarbejde med de lokale sprogcentre med biblioteksorienteringer for sprogskolerne elever. Projektet ønskede at gøre samarbejdet mere formelt og inddrage bibliotekerne direkte i læringsforløbet for kursisterne hos sprogcentrene. Bibliotekarernes kompetencer blev styrket, således de havde bedre værktøjer til at understøtte sproglige minoriteters livslange læring, når de har afsluttet deres læringsforløb på sprogcentrene.

Netværk for alle interesserede

Projektet videreformidlede erfaringer og resultater i netværket for biblioteker og sprogcentre. Første netværksmøde blev holdt den 10. september 2013 på Odense Centralbibliotek. Andet netværksmøde bliver afholdt den 30. januar 2014 på Statsbiblioteket i Aarhus. Det tredje netværksmøde blev afholdt i København S den 9. april på Sundby Bibliotek. Læs mere om netværksmøderne.

Projektets resultater

Der blev i projektet produceret et idékatalog til inspiration for andre, der ønsker at arbejde med kursister fra sprogskoler.

Se idékataloget

Der blev produceret undervisningsmaterialer til både sprogskoler og biblioteker.

Se undervisningsmaterialerne

Slutrapport

Projektet opnåede mange spændende resultater, og var i høj grad new audience development for de deltagende biblioteker. Læs evalueringen og slutrapporten

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142