Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Bibliotekscenter for Integration

Newcomers på bibliotekerne

Danmark skal i fremtiden tiltrække og fastholde et stort antal kvalificerede arbejdsmigranter – newcomers - som en forudsætning for bibeholdelse af velfærdsstaten og global konkurrencedygtighed. Newcomers har særlige behov for vejledning/læring til navigation i samfundet, og der kan bibliotekerne bidrage.

BiblioteksCenter for Integration har for at styrke bibliotekerne indsats overfor newcomers drevet to projekter i perioden 2010-2013

 

Projekt Newcomer 1

Projekt Newcomer 2

Kort om newcomers

"Danmark har i den grad behov for højtuddannet arbejdskraft – både på kort sigt og navnlig på længere sigt, hvor vi står over for en demografisk udfordring. Men en ting er, at vi er i stand til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft – noget andet, om vi kan fastholde den"
Katia K. Østergaard, direktør for Dansk Erhverv

Arbejdsmigration står højt på den danske dagsorden - politisk, økonomisk og forskningsmæssigt.

I øjeblikket findes der over 50.000 arbejdsmigranter i Danmark. Antallet af arbejdsmigranter vil kun vokse i fremtiden, da Danmarks velfærd og globale konkurrencestyrke i de kommende år kun vil blive yderligere afhængig af, at vi kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft til landet .

En sådan rekruttering af udenlandsk arbejdskraft er dog økonomisk beskostelig, og for at dette arbejde ikke bliver penge ud af vinduet, skal  rekrutteringsstrategierne følges op af fastholdelsesstrategier - og det er i fastholdelsesarbejdet at folkebibliotekerne skal spille en vigtig rolle.

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142