Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / BiblioteksCenter for Integration / Videncenter / Projekter / Nye brugere? En 180° nytænkning af 'biblioteket'
Bibliotekscenter for Integration

Nye brugere? En 180° nytænkning af 'biblioteket'

Projektet blev afsluttet den 30 juni 2015. Projektet blev startet, fordi det var veldokumenteret, at etniske minoritets borgere er aktive biblioteksbrugere og at mange i målgruppen faktisk er storforbrugere af kulturtilbud generelt. Det er samtidigt en udfordring at formidle bibliotekernes mange relevante tilbud til disse borgere. Biblioteksservices er under stadig forandring, og det stiller krav i forhold til brugernes digitale kompetencer og evner til selvbetjening. Det stiller også store krav til bibliotekernes formidlingsevner. Der er behov for at udvikle nye metoder og tilbud til målgruppen, som er stadigt mere mangfoldig i forhold til sprog, uddannelsesbaggrunde og digitale kompetencer.

Formål

Projektets formål var at udvikle metoder til at tiltrække nye brugere på biblioteket. Ved hjælp af brugerinddragelse udviklede 7 folkebiblioteker rundt om i landet forskellige lokalt forankrede projekter. De udforskede metoder til at tiltrække nye brugere og de nye målgrupper medvirkede til at nytænke biblioteksservices og formidlingsstrategier.

Målgruppen

Den primære målgruppe bestod af flersprogede brugere og ikke-brugere af biblioteket i de deltagende kommuner, samt bibliotekspersonale. Den sekundære målgruppe var borgere med en anden sproglig baggrund, børnehaver, foreninger, skolebiblioteker samt biblioteker i andre kommuner, der kan bruge projektets resultater til at forbedre services og kommunikationen til sproglige minoriteter.
De enkelte projektbiblioteker valgte målgrupper der spændte over dagplejemødre, førskole- og skolebørn, voksne og flygtninge.

Formidling

Projektet har produceret et idékatalog, hvor man kan få inspiration til, hvilke metoder der kan anvendes til at få kontakt med ikke-brugere og få dem til at anvende bibliotekets services.

Se idékatalog

Se anden inspiration

Evaluering og slutrapport

Projektet blev gennemført med succes, og alle mål og succeskriterier er blevet opfyldt. Projektets omdrejningspunkt var at udvikle metoder til serviceudvikling, outreach og formidling med en meget høj grad af brugerinvolvering i processerne. Der er afprøvet mange forskellige metoder på projektbibliotekerne; Sundby Bibliotek, Solvang Bibliotek, Vollsmose Bibliotek, Biblioteket Sønderborg, Haderslev Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne.

Se rapporterne

Bibliotekscenter for Integration

Bibliotekscenter for Integration

Om BibliotekCenter for Integration

Om BiblioteksCenter for Integration

BiblioteksCenter for Integration
Søren Kirkegaards Plads 1
1221 København K
Tlf. 3347 4747
Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14
E-mail: bcfi@kb.dk

CVR 28988842
EAN 5798000792142