Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / Søgetips / Tips til avancerede søgemetoder

Tips til avancerede søgemetoder

Du kan søge i bibliotekernes base uden at bruge særlige søgekoder. Men det er også muligt at udføre meget præcise søgninger, hvis du kender til søgesprog og koder.

Nedenstående tips er for dig, der vil søge meget præcist ved hjælp af søgekoder og særlige kommandoer.

Boolske operatorer

Foreningsmængden OR

bulimi OR spiseforstyrrelser

Fællesmængden

AND

Sættes automatisk mellem flere søgeord. Man behøver derfor ikke skrive "AND".

focault AND pendul

eller

focault pendul

Differensmængden

NOT

focault NOT pendul

Bemærk at ordenen NOT, OR, AND skal skrives med store bogstaver.
Hvis man bruger flere forskellige boolske operatorer i samme søgning, er det en god idé at sætte parentes om de ord, der hører sammen:

rowling AND (goblet OR pokal)

Tegnsæt

Det er ikke nødvendigt at skrive særlige tegn og accenter. En søgning på tegneren Herge vil give det samme resultat som en søgning på Hergé. Dog er der undtagelser. Hvis du bruger vores side Avanceret søgning, skal du i felterne til titel og forfatter skrive accenter og andre tegn. Her er det med andre ord af afgørende betydning for dit søgeresultat, at du taster fx en forfatter med de korrekte accenter: Staël eller Saint-Exupéry.

Ligeledes hvis du anvender søgekoder (se nedenfor) skal du skrive med korrekt tegnsæt:

fo:"rené goscinny"

Trunkering, maskering

Er du usikker på en stavemåde eller endelse af et ord kan du bruge enten * (asteriks) eller ? (spørgsmålstegn).

Asteriks maskerer fra 0 til mange tegn, hvorimod spørgsmålstegn maskerer netop ét tegn.

Skriv fx sygepl* så søges der på sygepleje, sygeplejerske, sygeplejer osv.

Skriv fx br?gger så søges der på brygger, brøgger osv.

Nærhedssøgning

Du kan afgrænse din søgning i forhold til hvor tæt dine søgeord skal være placeret på hinanden:

"library information system"~5

Herved indikerer du, at dine søgeord højst må stå 5 ord fra hinanden. Du får altså resulater som "library and information system" og "information retrieval system for format library".

Søgekoder

Hvis du vil søge i et særlig felt, kan du vha. en kode angive, hvilket felt du vil søge i. En feltkode er fx et titelfelt eller et forfatterfelt. Søger du på "sommer" får du hits både på litteratur om årstiden og på forfattere, der hedder sommer.

Skriver du fx fo:sommer søger du kun blandt forfatternavnene.

Nedenfor finder du 2 lister over langt de fleste feltkoder. Først listen over enkeltordssøgekoder, dernæst listen over langordssøgekoder.

Enkeltordssøgekoder

Enkeltordssøgekoder bruges til at søge på et enkelt ord i et bestemt felt, fx ti:london

Det giver hits på bl.a. "Turen går til London" og "London: steder og stemninger", men du får ikke hits på bøger af Jack London.

Hvis du vil søge på flere ord i et felt, skal du enten skrive feltkoden foran hvert ord eller sætte parentes om de ord, der er omfattet af din kode:

ti:eventyret ti:ringen eller ti:(eventyret ringen)

På den måde ved søgesystemet at begge ord skal stå i titelfeltet.

Hvis du søger på et fast begreb eller sætning kan du sætte anførselstegn om ordene:

ti:"eventyret om ringen".

Titler

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:
ti

Titler, undertitler, paralleltitler, serietitler osv. (samlekode)

ti:bankok
se

Serietitler

se:"ars antiqua"

main_title

eller

ht

Hovedtitler ht:(edvard brandes)
peri

Titler, undertitler, paralleltitler osv. for periodica

peri:pædagogik
rt

Relationstitel (tidligere/senere titel for periodica)

rt:(american journal hygiene)
vp

Værtspublikationens titel (artikler)

vp:(meddelelser dansklærerforeningen)

Forfattere

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:

au

eller

fo

Forfattere, andre ophav (samlekode) fo:"karen blixen"

author_person

eller

pe

Person som forfatter/ophav pe:(blixen karen)

author_corporation

eller

ko

Korporation som forfatter/ophav ko:(blixen karen museet)

author_main

eller

po

Forfatter fra felt 100 po:(blixen karen)

author_descr

eller

fb

Forfatter fra beskrivelsen fb:(karen blixen)

Emneord

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:

su

eller

em

Emneord (samlekode) em:(pædagog* filosof*)

subject_controlled

eller

ke

Kontrollerede emneord ke:(pædagog* filosof*)

subject_other

eller

uk

Ukontrollerede emneord uk:(pædagog* filosof*)
subject_dk5 Underdeling til dk5

subject_dk5:langå

Klassifikation

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:
cl

Klassifikation, alle koder

cl:"wa 320"
ddc_kw

Dewey klassifikation

ddc_kw:(917 471*)
dk

DK5-klassifikation fra bib og hol-posten

dk:(99.4 scorsese)
kl

Lokal klassifikation fra hol-posten (087 og 088)

kl:b location:udpb
lc_kw

Library of Congress Classification

lcc_kw:"LB1051"
nlm_kw

National Library of Medicine Classification

nlm_kw:"wl 140"

Publicering

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:
fl

Forlagets navn

fl:thaning
pu

Forlagets hjemsted

pu:rønde

py

eller

år

Udgivelsesår danmarks kirker py:2007

country

eller

ul

Udgivelsesland (kode) ul:dk
ww

Webadresser fra urler i (marc)poster

ww:(www um dk)

Kodede oplysninger

Søgekode(r): Indhol: Eksempler:
ma

To-bogstavskoder til materialetyper fra Praksisregler for søgeveje

ma:fi ma:nh

lang

eller

sp

Sprog

Listen over samtlige sprogkoder

lang:(dan OR swe OR nor OR eng)

original_language

eller

ou

Originalsprogkode ved oversættelser ou:dan
fg

FUI-koder (først fra 8/7 2011)

fg:(83d 4)

Numre

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:

numbers

eller

nr

Numre (samlekode for alle nedenstående samt andre numre, fx gamle id-numre) nr:x550004083

isbn

eller

ib

ISBN-numre ib:0824083997

issn

eller

in

ISSN-numre (skrives med bindestreg) in:0106-0953
id

Id-numre

id:4101200
fmbl

Faust-numre med blanke (fra 010)

fmbl:"2 252 130 6"
fubl

Faust numre uden blanke (fra 010)

fubl:"22521306"

Andet

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:
no Noter

no:(pseudonym margrethe II)

location

eller

lokation

Filialkode fra Alephs eksemplarer location:udpd

collection

eller

samling

Samlingskoden fra Alephs eksemplarer collection:usks2
item_status

Eksemplarstatuskode og processtatuskode fra Alephs eksemplar

item_status:02
item_mat

Materialetypekoden fra Alephs eksemplarer

item_mat:fon
barcode

Stregkoden fra Alephs eksemplarer

barcode:400024717419

call

eller

opst

Opstilling fra Alephs eksemplarer call:"37.134 Eva"
tag

Feltkode, indikatorer og delfeltkoder (kun marc-poster) for hver delfelt som een streg.

tag:24500y
own

Ejerkode for hol-poster

own:uaest
tss_status

Tidsskriftsstatus

tss_status:løbende

Langordssøgekoder

Langordssøgekoder er, hvor der søges på flere ord som en helhed eller sætning. Fordelen ved at søge med langordskoder er, at du kan søge meget præcist ved både at angive hvilket felt, der skal søge i, samt den eksakte måde ordene skal søges på. Fx

lti:"den afrikanske farm".

I en langordssøgning skal du altid begynde ved begyndelsen at den sætning, du vil søge på.

Husk, der skal sættes anførselstegn om søgeargumentet, hvis din søgning indeholder flere ord. Husk også at hele feltets tekst skal angives. Fx

lti:"den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt"

Man kan også trunkere i en langordssøgning efter første søgeord. Fx

lti:hundredårige*

Titel

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:
lti

Hovedtitler, paralleltitler, serietitler osv.

lti:science

series_normalised

eller

lse

Serietitler lse:"shire archaeology"
lperi

Hovedtitler, paralleltitler osv. for periodica

lperi:science

lso

eller

lvp

Værtspublikationene titel incl år, vol mv. (artikler) lvp:pædagogik\1982*
sort_title Hovedtitel eksklusiv indledende artikler (til sortering)

Forfattere

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:

author_normalised

eller

lfo

Forfattere, andre ophav (samlekode) lfo:"blixen karen"
llfo

Forfattere, andre ophav (samlekode) inkl. variantformer fra 900-felter og sorteringsparenteser (til indeksopslag)

Emneord

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:

lsubj

eller

lem

Emneord (samlekode) lem:blicher*
lsubject

Hovedparten af emneordene (benyttes til facetten Emneord)

lsubject:blicher*

mesh

eller

lms

Medical Subject Headings lms:"mental disorders therapy"

su_corp

eller

lek

Korporation som emne lek:"the who"

su_pe

eller

lep

Personer som emne lep:kierkegaard*

su_lc

eller

llcm

Library of Congress subject headings su_lc:"self philosophy"
led

Europæisk pædagogisk tesaurus

led:barn

su_dk

eller

ldb

DBC emneord ldb:børn

Klassifikation

Søgekode(r): Indhold: Eksempler:
lcl Klassifikation, alle koder

lcl:"37.76"

lcl_all

Klassifikation, næsten alle koder (benyttes til facetten klassifikation)

lcl_all:"37.76"
lddc

Dewey klassifikation

lddc:616?855*
ldk5

DK5-klassifikation fra bib og hol-posten

ldk5:"14.3"
lkl

Lokal klassifikation fra hol-posten (087 og 088). Indledes med ejerbibliotekets navn

lkl:"statsbiblioteket sp t 2"
llcc

Library of Congres Classification

llcc:"LB1051"
lnlm

National Library of Medicine Classification

lnlm:"wm 190"
ludk

UDK-klassifikation

ludk:621\ 54*

Kodede oplysninger

Søgerkode(r): Indhold: Eksempler:

lma_long

eller

lma

Materialetyper (grove) til facetter lma_long:artikel

llang

eller

lsp

Sprogkoder til facetter llang:eng

Andet

Søgerkode(r): Indhold: Eksempler:

location_normalised

eller

l_lokation

Filialkode fra Alephs eksemplarer - som klartekst (bruges til facetter) l_lokation:dpb

collection_normalised

eller

l_samling

Samlingskode fra Alephs eksemplarer (som kode) l_samling:usfi*

l_call

eller

lop

Opstillingen fra Alephs eksemplarer l_call:1-99-0222

new

eller

ny

Ownkode fra Aleph efterfulgt af indholdet fra 099 i holposten ny:uspro\ 1105*

ava

eller

hjemme

Mulighed for at afgrænse til materialer, der var hjemme ved sidste indeksering ava:hjemme