Samarbejde om digitalisering af avisarkiverne

Udgivet 27. september 2012

Som en del af vores store digitaliseringsprojekt, planlægger vi at digitalisere de dagblade, som stadig udgives i dag. Vi ønsker at digitalisere hele titler, dvs. fra udgivelsesstart til i dag.

Da vi har en forventning om, at mange dagblade kunne være interesserede i at få en kopi af egne aviser, inviterer vi nu de danske aviser til at deltage som samarbejdspartnere i projektet. De deltagende dagblade får mulighed for at købe en kopi af de digitaliserede aviser til en meget fordelagtig pris. Til gengæld vil Statsbiblioteket gerne modtage en kopi af de nyere aviser, som dagbladene selv har arkiveret digitalt. Så behøver vi ikke digitalisere dét, som allerede findes digitalt.

Foreløbige priser

Vi kan først lægge priserne endeligt fast, når vi har indgået kontrakt med den leverandør, som skal foretage digitaliseringen. Vi forventer, at det sker i januar 2013.

Vi forventer, at prisen for basisproduktet bliver kr. 0,25 ekskl. moms for hver digitaliseret side, som Statsbiblioteket leverer til avisen.

Hvordan kommer man med?

1. Kontakt os for en nærmere dialog om projektet og jeres specifikke ønsker. Det er en god ide at komme tidligt i gang med dialogen, da der ofte dukker mange ting op, som skal overvejes, inden vi kan underskrive en egentlig aftale.

2. Hvis I vælger at indgå i et samarbejde, udarbejder vi en generel samarbejdsaftale med et tillæg om jeres specifikke ønsker og tilkøb, inkl. priser, leveringstid m.m.

Hvad er tidshorisonten?

Vi forventer, at digitaliseringen kommer til at køre med fuld kraft i løbet af 2. kvartal 2013. Vi regner som minimum med at digitalisere aviser til udgangen af 2015.

Hvad er basisproduktet?

• Digitaliserede avissider, skannet fra samlingen af mikrofilm
• Filformat: JPEG2000, opløsning 300-400 dpi
• 1 avisside pr. billedfil
• Metadata: Identifikation af år-dato-sidetal og med tilhørende xml-filer

Basisproduktet er billigt, fordi vi digitaliserer meget store mængder, meget hurtigt og efter ensartede principper. Vi forventer selvsagt, at langt hovedparten af de sider, vi producerer, vil være af god kvalitet.

Bemærk dog at det er vigtigt også at være opmærksom på ulemperne ved massedigitalisering: Billedkvaliteten indstilles til at være optimal for en hel mikrofilmspole, ikke for enkeltsider.

Vi kan ikke garantere, at alle leverede sider er af acceptabel kvalitet, men vi kan garantere, at en nærmere aftalt og stor andel vil være af acceptabel kvalitet ud fra ISO-baserede stikprøver. Vi planlægger at erstatte alle dårlige sider med gode sider over de kommende år, men det kommer ikke til at ske straks.

Hvilke muligheder er der for tilkøb?

• OCR/tegngenkendelse
Det bliver sandsynligvis muligt at vælge forskellige kvaliteter til forskellige priser
• Opmærkning af sektioner
Hvilket gør det muligt at etablere navigation på sektionsniveau
• Segmentering
Opdeling af avissider i individuelle elementer som f.eks. artikler og billeder.

Andre tilkøbsmuligheder kan også komme på tale, såfremt der er interesse for det. Det kunne bla. være:

• Anden berigelse med metadata
• Skanning fra papiraviser
• Konvertering til andre formater, fx PDF
• Løsning til præsentation af digitaliserede sider online
• Hosting og/eller brug af vores arkiv som backup

Vi forventer, at Statsbiblioteket kan dække halvdelen af udgifterne, når det gælder basis OCR. For alle andre tilkøb gælder det, at avisen selv må betale den fulde omkostning.

Overblik

Faktaark

Faktaark til aviser og dagblade

Videoer

Videoklip

- 'Statens Avissamling' (YouTube)

Kontakt

Kontakt

tsj

Tonny Skovgård Jensen

tsj@statsbiblioteket.dk
Direkte: 8946 2312 / mobil: 4131 7723