Statistik

Friske tal fra Digital Artikelservice

Det Kgl. Bibliotek opdaterer ved hvert afsluttet kvartal en oversigt over bibliotekernes forbrug i Digital Artikelservice.

Opgørelsen leveres i form af en Excel-fil til download.

Filen indeholder en fane for hvert afsluttet kvartal i indeværende år samt en fane, hvor kvartalstallene kumuleres.

For hvert abonnerende bibliotek leveres der tre tal:

  • Antal artikler leveret til biblioteket
  • Antal artikler leveret direkte til bibliotekets brugere
  • Summen af bibliotekets forbrug
<< klik for (Excel)

Tabellen indeholder forbrugsoversigt for hvert enkelt "afhentningsbibliotek" fordelt på kvartaler. Forbruget er opdelt i direkte leverance til brugeren, leverance til biblioteket og samlet antal leverede artikler.

OBS: Tabellen dækker i øjeblikket første halvdel af 2019

<< klik for (Excel)
Tabellen indeholder forbrugsoversigt for hvert enkelt "afhentningsbibliotek" fordelt på kvartaler. Forbruget er opdelt i direkte leverance til brugeren, leverance til biblioteket og samlet antal leverede artikler.
<< klik for (Excel)
Tabellen indeholder forbrugsoversigt for hvert enkelt "afhentningsbibliotek" fordelt på kvartaler. Forbruget er opdelt i direkte leverance til brugeren, leverance til biblioteket og samlet antal leverede artikler.
<< klik for (Excel)
Tabellen indeholder forbrugsoversigt for hvert enkelt "afhentningsbibliotek" fordelt på måneder, kvartaler og kumuleret. Forbruget er opdelt i direkte leverance til brugeren, leverance til biblioteket og samlet antal leverede artikler.
<< klik for (Excel)
Tabellen indeholder forbrugsoversigt for hvert enkelt "afhentningsbibliotek" fordelt på måneder, kvartaler og kumuleret. Forbruget er opdelt i direkte leverance til brugeren, leverance til biblioteket og samlet antal leverede artikler.
Digital Artikelservice

Digital artilkelservice

Kontakt & Information

For Biblioteker
- Nyhedsbrev, Information & Support

Henrik Haagensen
8946 2098 - Mobil 22650078
Victor Albecks Vej 1
8000 Aarhus C