Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Afsluttede projekter
For biblioteker

Afsluttede projekter

Lektier online

Statsbiblioteket (nu Det Kgl. Bibliotek) nedlagde med udgangen af 2016 tjenesten Lektier Online, men der vil fortsat være mulighed for at få gratis online-hjælp til lektierne for elever på 6.-10. klassetrin. Tjenesten bæres videre af Ungdommens Røde Kors under samme navn og på samme IT-platform
Se mere >>

Erhvervsfremme

(afsluttet sommeren 2014)
Projekt Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne havde til formal at udvikle et demokoncept for samarbejde mellem folkebibliotekerne og erhvervsfremmeaktører. Konceptet beskriver en ny rolle for folkebibliotekerne i forhold til at samarbejde med erhvervslivet og skal bidrage til at skabe bedre betingelser for vækst og erhvervsudvikling.
Se mere >>

Projekt Læs dansk på bibliotekerne

(afsluttet forår 2014)
Projektet havde til formål at forbedre sproglige minoriteters læsekompetencer. Projektet var et samarbejde mellem biblioteker og sprogcentre. Sprogcentrenes kursister gennemgik et læringsforløb, der blev udarbejdet af de deltagende biblioteker i samarbejde med en konsulent. Forløbet skulle styrke målgruppens læsekompetencer og gøre bibliotekerne til et naturligt læringssted. Projektets mål var  foruden styrkelse af læsekompetencer også at styrke målgruppens mulighed for aktivt medborgerskab og livslang læring.
Se mere >>

Newcomers på bibliotekerne

(afsluttet 2014)
Danmark skal i fremtiden tiltrække og fastholde et stort antal kvalificerede arbejdsmigranter – newcomers - som en forudsætning for bibeholdelse af velfærdsstaten og global konkurrencedygtighed. Newcomers har særlige behov for vejledning/læring til navigation i samfundet, og der kan bibliotekerne bidrage.
Se mere >>

AV-Pakken

(2011 - 2013, overgået til Kommunernes Landsforening)
AV-Pakken startede som en abonnementstjeneste drevet af Statsbiblioteket med det formål at tilbyde bibliotekerne én samlet løsning for brug af rettighedsbelagte audiovisuelle medier i biblioteksrummet. AV-Pakken tillod de abonnerende biblioteker at vise tv, afholde koncerter, filmforevisninger, spille baggrundsmusik på biblioteket og i kommunale lokaliteter. Tjenesten gav desuden adgang til over 50.000 retroreklamefilm via Bibzoom.
Se mere >>