Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne

Formål
Projekt Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne skal udvikle et demokoncept for samarbejde mellem folkebibliotekerne og erhvervsfremmeaktører. Konceptet skal beskrive en ny rolle for folkebibliotekerne i forhold til at samarbejde med erhvervslivet og bidrage til at skabe bedre betingelser for vækst og erhvervsudvikling. Dette gøres ved at have fokus på at fremskaffe informationer og viden fra pålidelige og kvalitetssikrede kilder som tilgodeser erhvervsfremmeaktørers og erhvervsvirksomheders behov vedr. markedsinformationer, kultur og normer, patenter, regler og paragraffer, teknologi, forskningsresultater m.v. fra universitets- og forskningsmiljøer. Projektet er støttet af ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker”.

Metode

Via interviews med udvalgte kommunale erhvervsfremmeaktører med deltagelse af de lokale biblioteker, afdækkes behovet for hvorvidt biblioteker kan spille en aktiv rolle med at hjælpe kommunale/regionale erhvervsfremmeaktører, herunder med at fremelske nye igangsættervirksomheder og vækst i eksisterende virksomheder.


Deltagere

 • Herning Bibliotekerne / InfoGate Herning / Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande
 • Skanderborg Kommunes Biblioteker / Erhverv Skanderborg
 • Viborg Bibliotekerne / ViborgEgnens Erhvervsråd
 • Horsens Kommunes Biblioteker / Business Horsens

Projektforløb

 • Start april 2013
 • Indsamling af information lokalt i 4 kommuner
 • Beskrive et koncept
 • Finde relevante cases
 • Udarbejde en rapport med beskrivelse af potentiale, markedsbehov og implementeringsproces

Projektgruppe

 • Niels Kjær Frey (Projektleder) - nkf@statsbiblioteket.dk
 • Hugo Skou - hsk@statsbiblioteket.dk
 • Else Refstrup - elr@statsbiblioteket.dk
 • Anne Holst - ahw@statsbiblioteket.dk

Læs mere på Styrelsen for Bibliotek og Mediers website >>