Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / E-depot
For biblioteker

Folkebibliotekernes depotbiblioteksfunktion

Topfoto edepot

Det Kgl. Bibliotek har i samarbejde med udvalgte biblioteker og systemleverandører udviklet en webservice kaldet E-depot. E-depot har til formål at understøtte bibliotekernes processer med hensyn til kassation af monografisk materiale. Hensigten er, at Det Kgl. Bibliotek kun modtager det materiale, som man ønsker at indlemme i forhold til bibliotekets definerede normtal for forskellige materialetyper.

Ved kassation af et biblioteks sidste eksemplar af en titel, laves der automatisk et opslag i Det Kgl. Bibliotek - Aarhus' base, som melder tilbage, om normtallet for den pågældende titel er opfyldt eller ikke.

Hvis en titel skal leveres til Det Kgl. Bibliotek, sendes den med kørselsordningen til Det Kgl. Bibliotek i Aarhus, tydeligt mærket E-depot.

Bibliotekerne bedes være opmærksomme på ikke at sende defekt materiale. Biblioteket skal heller ikke gøre forsøg på at fjerne stregkoder og anden mærkning.

Det er kun biblioteker, der er tilmeldt E-depotsystemet, der må aflevere kasserede materialer til depotordningen. For biblioteker, der ikke er tilmeldt E-depot, men alligevel sender udrangerede materialer gælder at, materialerne altid vil blive sendt til destruktion.

Hvis et bibliotek har nogle udvalgte danske materialer, som de ønsker at forære Det Kgl. Bibliotek som gave, kan det også lade sig gøre efter forudgående aftale med sektionsleder Michael Christensen.

Kontakt vedrørende E-depot

Spørgsmål vedr. systemet kan rettes til

edepot@kb.dk
Tlf.: 8946 2018

Forudsætninger for at få systemet implementeret

Der henvises til leverandøren af det lokale bibliotekssystem med hensyn til hvordan de forskellige systemer skal opsættes lokalt.

E-depot understøttes for nærværende af bibliotekssystemerne Cicero, DDE-Libra, Aleph og Integra.

Systemet bygger på en direkte online kommunikation med det Kgl. Bibliotek - Aarhus' system. Det er derfor nødvendigt at tilmelde sig ordningen således, at der kan lukkes op for direkte kommunikation mellem Det Kgl. Bibliotek - Aarhus' server og det aktuelle biblioteks server.