Danske noveller for begyndere

Titel

Danske noveller for begyndere

Målgruppe

Læsekredsen er målrettet til newcomers, som kan tale og læse lidt dansk og til danskere. Kravet kan være, at newcomers er på modul 4 (hvis de læser på PD3 niveau) eller lignende, så de kan forstå et minimum af teksterne, de læser, og kan deltage i diskussioner.

Idé/koncept

En læsekreds med danske noveller (korte historier) på dansk, som ikke er for svære. På denne måde kan newcomers interagere med danskerne og øve deres danskkundskaber.

Novellerne skal læses hjemme og diskuteres med gruppen på biblioteket. Diskussionerne kan være om teksternes betydninger, forfatterne, litteratur og sprogbrug (udtryk, ordforråd, grammatik). Indhold af diskussionerne kan bestemmes af deltagerne ved det første møde.

Møderne kan forgå på biblioteket, og bibliotekaren, som arrangerer læsekredsen, sørger for (i begyndelsen), at alle har bøgerne. Han/hun skal som minimum være med til de første møder. Idéen er, at gruppen bliver mere og mere uafhængig og selvstændig, og at deltagerne kommer med idéer til en fortsættelse af læsekredsen i det følgende halvår.

Hvordan arrangeres indhold?

Der skal være en person, som arrangerer læsekredsen, og som sikrer at den har en god struktur. Alle bibliotekarer har viden til det.

Skridt:

  • lav en kort beskrivelse af læsekredsen – hvad, hvem, hvor, hvornår, hvor mange kan være med?
  • sæt dato og tidspunkt på
  • sæt sted for det første møde
  • skriv kontaktperson og tilmelding på
  • tilmeldelsesfrist
  • anbefalet litteratur
  • første møde(r) er bibliotekaren/arrangøren gerne med i forhold til at sætte rammer og inspirere. Brug gerne biblioteket og anbefal litteratur.
Hvordan laver vi PR og/eller hvordan inviterer vi målgruppen?

Læsekredsen kan annonceres på bibliotekets hjemmeside og sendes til samarbejdspartnere (virksomhederne som har internationale medarbejdere og andre organisationer), så de kan reklamere for læsekredsen. Det er også vigtigt at reklamere ift. danskerne. Derfor skal man finde noget, som gør den attraktiv for andre end newcomers.

Evt. supplerende hjælp

En person, som har erfaring med andre læsekredse, kunne være en god hjælper.

Ressourcer

En arrangør, som kan finde litteraturen og lokalet og sætte læsekredsen i gang.

Tips og kontakt for yderligere inspiration

Margit Johansen eller Daniela Lot, Århus Kommunes Biblioteker – marjo@aarhus.dk

 

Newcomer 1

newcomers

Inspiration og værktøjer

Hvem er med?

Kan dit bibliotek hjælpe dig med at få et lykkeligere liv?

Det mener Projekt Newcomers helt bestemt! Derfor har vi lavet nedenstående engelske brochure og video. Se og læs dem, og få et smil på læben :-)