Velkomstfolder om kommunen på engelsk

Titel/produkt
Welcome to Vejle (en velkomstfolder)

Målgruppe
Welcome to Vejle er en velkomstfolder rettet mod familier, som flytter til Vejle fra et andet land.
Se  http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=44474&target=blank

Ide/Koncept
Folderen blev til i et samarbejde mellem forskellige aktører: Welcome to Denmark, Jobcenter Vejle, Borgerservice, sprogskolen, Sundhedsplejen og Vejle Bibliotek. Hver afdeling skulle skrive en kort introduktion til, hvad man selv syntes var vigtigst at få med. Konceptet var, at det skulle være kort og præcist, så her gjaldt begrænsningens kunst, når der var information nok til en bog à la ”Turen går til”. Vi syntes, at det var vigtigt at inkludere kontaktadresser, så læseren ved, hvor de kan henvende sig for yderligere information. 

Hvordan arrangeres indholdet?
Det er en udfordring at vælge aktører - skulle Vejle Turistbureau f.eks. også være med? Skoleforvaltningen? Her må det være de lokale forhold, der afgør, hvem man vælger at tage med, og hvor stort omfanget skal være. Afdæk desuden hvad der ellers udgivet på engelsk i kommunen? Kan noget af det bruges igen? Vi valgte at udgive folderen på engelsk i første omgang, hvorefter den tænkes oversat til tysk og måske polsk.

Hvordan laves PR?

Folderen blev lanceret til en reception på biblioteket og den elektroniske version af foldermaterialet blev gjort tilgængeligt via kommunens hjemmeside. Det er godt at have begge dele, da folderen er lettere at have med sig og dele ud til målgruppen og øvrige samarbejdspartnere, mens hjemmesiden kan ses af alle, der søger på Vejle Kommune på internettet.

Blandt de inviterede til lanceringen var pressen, alle der havde været med til at lave folderen, vores netværk og expat-kontakter. Via afholdelse af Expat Dinners har vi oprettet en kontaktliste, som bruges til informationer og invitationer. Samme liste blev efter lanceringen opdateret med nye interesserede.

Vi placerede desuden receptionen midt i udlånet, så alle vore lånere også kunne følge med i hvad der skete og få sig et glas vand eller cava.

Ressourcer
Det kræver at man vælger en tovholder til projektet, som kan indkalde til møder og tage sig af de praktiske ting mht. layout og trykning. Vi klarede os med tre møder, hvorefter én person (Lillan Grützmeier) tog sig af kontakten mht. PR, indkøb og afholdelse af lancerings-reception.

Tips, kontakt og yderligere information
Lillan Grützmeier, Vejle Bibliotek - lg@vejlebib.dk
Desuden Kate van der Zee (expat) fra Trekantområdet Danmark. Kate står bag en velkomstpakke til nye udenlandske medarbejdere, der ønsker at bo og arbejde i området i en kortere eller længere periode.

Newcomer 1

newcomers

Inspiration og værktøjer

Hvem er med?

Kan dit bibliotek hjælpe dig med at få et lykkeligere liv?

Det mener Projekt Newcomers helt bestemt! Derfor har vi lavet nedenstående engelske brochure og video. Se og læs dem, og få et smil på læben :-)