Nyttige tips

nyttige tips

Hvordan kommer vi i kontakt med målgruppen?
Eet er at arrangement at planlægge – noget andet er at få de relevante folk til at komme. I region Midtjylland har man gode erfaringer med at markedsføre arrangementer gennem samarbejdspartnere – andre aktører. Til eksempel har Ringkøbing-Skjern Bibliotek gode erfaringer med at annoncere gennem Ringkøbing Skjern Erhvervsråds International Club, hvis medlemmer spænder vidt - nationalt og erhvervsmæssigt. Et andet, og mindst lige så vægtigt, argument for kontakt til eksterne aktører er, at disse kan skabe kontakt til ’udkantsgrupper’ – fx landbrugsmedarbejdere, håndværkere eller au pairs – hvor det vil være relevant.

Samarbejde med partnere – at deles om idéer og arbejdsindsats

En oplagt måde at sikre relevante projekter for målgruppen og samtidig dele arbejdsbyrden i forbindelse med arrangementer og tiltag er at alliere sig med eksterne partnere. Et newcomer-arrangement i biblioteksregi kan nemlig også ’kun’ bestå i at biblioteket lægger lokaler eller rundvisninger til andre aktørers arrangementer. For eksempel foreslår Letsmeetin.dk at forankre den netbaserede matchingportal www.letsmeetin.dk i sociale arrangementer - f.eks. middage - i bibliotekets fysiske rum. I projektet har vi også haft stor glæde af samarbejdet med Expat in Denmark omkring det landsdækkende middagsarrangement Expat Dinners – på biblioteket, hvor Expat in Denmark blandt andet sørgede for kontakt til internationale deltagere og invitationer til større virksomheder.

Opfind ikke den dybe tallerken - hvad tilbyder bibliotekerne allerede?
Bibliotekerne ligger i mange tilfælde allerede inde med en række relevante services såsom international litteratur, viden om lokalmiljø og kultur, sprogmaterialer, computerservices og meget mere, som er direkte relevant newcomers. Dette skal måske blot markedsføres på en ny måde – eventuelt med hjælp fra eksterne partnere. 

Generelle gode erfaringer

  • Arrangementer, som tager udgangspunkt i lokalmiljø, -kultur og -historie er ofte af stor interesse for nytilflyttere. Det være sig alt fra svampeudflugter, byvandringer over musikarrangementer til cykelture.
  • Introduktioner til hvad danskhed og danskere er. Et fælles projekt i region Midtjylland har taget udgangspunkt i den humoristiske vinkel – ”Denmark for Dummies” mens andre arrangementer introducerer dansk højskoletradition (med besøg på en højskole) og danske juletraditioner – med dertilhørende mad og drikke.
  • Arrangementer, der indeholder mad og drikke er ofte tiltrækkende og skaber bedre mulighed for uformelle snakke og opbygning af sociale relationer.
  • Få fat i større virksomheders HR-afdelinger. Uden disse kan det være meget sværere at rekruttere deltagere til arrangementer.
  • I kontakten til eksterne aktører er det vigtigt også at have øje for mindre virksomheder. Ofte har disse ikke en HR-afdeling, men vil også - eller måske netop derfor - få endnu mere ud af tilbud til deres internationale ansatte.

 

Newcomer 1

newcomers

Inspiration og værktøjer

Hvem er med?

Kan dit bibliotek hjælpe dig med at få et lykkeligere liv?

Det mener Projekt Newcomers helt bestemt! Derfor har vi lavet nedenstående engelske brochure og video. Se og læs dem, og få et smil på læben :-)