Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / ”Digitale biblioteksressourcer – overblik og gennemsigtighed efterlyses!”
For biblioteker
Navigation
 

”Digitale biblioteksressourcer – overblik og gennemsigtighed efterlyses!”

nyhedsillustration_artikel1_overblik

Af Pernille Schaltz, formand for BibZoom.dk’s strategiske udviklingsgruppe

Denne artikel er den første i en række debatartikler fra BibZoom.dk. Artikelrækken har til hensigt at skabe overblik og debat omkring de danske biblioteker og de digitale biblioteksservices.

Hvad er problemet?
Så er det blevet tid til det første indspark i BibZoom.dk’s artikelrække, hvor vi gerne aktivt vil være med til at kaste lys over, hvad der gemmer sig af udfordringer og muligheder bag nogle af de aktuelle emner, der aktuelt tales meget om i biblioteksverdenen. Noget af det, man hører rigtig meget om fra kollegerne er, at de digitale ressourcer over én kam anvendes alt alt for lidt og af for få borgere, og at de derfor er alt for dyre.

Hvad betyder det så mere præcist?
Hvordan ser statistikken egentlig ud for de enkelte services?
Hvad betyder det lave forbrug så egentlig for udnyttelsen af de mange penge, bibliotekerne smider i de digitale services og licenser?

Det var ambitionen at beskrive og skabe et overblik i denne artikel. Ikke for at piske eller udstille os selv, men for at adressere en reel og alvorlig udfordring for bibliotekerne. Hvis man skal forbedre noget, er det jo en god ide at vide hvad, sagen drejer sig om. Det drejer sig simpelthen om at skabe et ligeså godt overblik over de digitale materialer, som vi har over de fysiske.

Desværre kan jeg allerede nu afsløre, at det viste sig, at ambitionen om at skabe dette overblik, ikke er til at opfylde med den tid eller de ressourcer, der er til rådighed til at skrive denne artikel. Det er der selvfølgelig råd for – men her herom senere.

Jagten efter statistikken
Men…. jeg startede min søgning efter statistikken på de enkelte leverandørers hjemmesider – Netlydbog.dk, Filmstriben, Licensguiden.dk, E-bib.dk, Spilogmedier.dk m.fl. – for hér må statistikken da være tilgængelig.  Men jeg fandt ingen statistikoplysninger eller for den sags skyld ret mange andre oplysningerne om tilbuddet på siderne.

Men så må de tal da være tilgængelige på Styrelsen for Bibliotek og Mediers samlede biblioteksstatistik? Heller ikke dér kunne jeg finde statistiktal for de digitale ressourcer det handlede mest om besøg på bibliotekernes hjemmesider.

I den officielle statistik kan man godt nok læse, at anvendelsen af de digitale ressourcer for bibliotekerne samlet set er steget rigtig flot, men hvis man sorterer lidt i tallet, kan man se at det er download af musik fra BibZoom.dk, der står for en meget stor del af denne samlede stigning – og selvom det er flot, er det heller ikke rigtigt noget, jeg kan bruge til noget.

Næste skridt i min søgen blev at spørge nogle af mine kolleger i folkebiblioteksverdenen. Men uanset hvem jeg end spurgte, blev vedkommende lidt tom i blikket og sagde at det var da godt nok nogle ”frække” spørgsmål, og det ville de lige gå hjem og kigge på. Alle sagde også, at de var helt sikre på, at udnyttelsen af ressourcerne var alt for dårlig.

Jeg fik tilsendt lidt statistik fra et par biblioteker men ikke helt så detaljeret og omfattende som efterspurgt, da man jo næppe kan kræve, at andre skal bruge timevis på éns små detektivundersøgelser. Men det jeg fik, var spændende og øjenåbnende at kigge på:

15- pr. download og 400- pr. søgning
F.eks. lærte jeg, at et stort bibliotek betaler 15- pr. download i Infomedia. Jeg lærte også at Publizon ikke umiddelbart stiller oplysningen om antal unikke brugere på Netlydbog.dk til rådighed for deres kunder, at et mellemstort bibliotek betaler små 400 kr. pr. søgning i f.eks. ”Verdens Dyr”, at 8.072 lydbøger koster mere end 376.750 musiktracks, at der tilsyneladende ikke leveres statistik på f.eks. Karnov online, som ellers koster et stort bibliotek 40.000 kr. om året.

E-ressourcestatistikken fordelt på Centralbibliotekerne (CB) afslørede også nogle meget lave tal for benyttelse af f.eks. Greens og Science Ressource Center – og vi taler altså om, at der i sidst nævnte tilfælde i alt i 2009 blev foretaget 2.813 downloads – på alle CB’erne. Tallene for den anden nævnte licens ser faktisk endnu dårligere ud. Jeg kan oplyse, at 67 login’s på Greens online kostede et bibliotek 5.474- i 2009. I det materiale jeg har, kan jeg ikke se noget om antallet af brugere for den enkelte licens m.v. – er det fordi man ikke har adgang til den information, eller har man bare ikke fokus på det?

Intet "digitalt overblik"
Jeg kunne egentlig blive ved at opremse lidt deprimerende tal. Og jeg tør godt at sige at brugen af de digitale ressourcer, i hvert tilfælde på de biblioteker jeg har set statistikker fra, godt kan blive en del bedre. Og at de digitale ressourcer bredt set er ret dyre i forhold til anvendelsen - og så ved jeg jo ikke engang om de er de samme brugere i den pågældende kommune der f.eks. søger gang på gang i Infomedia.

Hvad med prisudviklingen?
Prisudviklingen hen over de sidste år – gerne stillet op imod antallet af brugere? Det kan jeg desværre ikke sige noget om, det var der ingen, der havde overblik over.
Så jeg må desværre, som skrevet, konkludere, at det er umuligt ”lige” at skabe sig et overblik over anvendelsen af og prisudviklingen inden for de digitale biblioteksressourcer i Danmark, som jeg ellers havde håbet, og som jeg synes, der er stort behov for. Informationerne er simpelthen ikke tilstede for offentligheden. Men er det ikke på tide, at der skabes sådan et overblik – både på det enkelte bibliotek og på nationale plan?

En fælles undersøgelse?
Jeg synes, det ville være rigtigt godt hvis bibliotekerne i fællesskab tog initiativ til at få iværksat en undersøgelse af licensområdet. Det gælder både tekstlicenser, lydbøger, e-bøger, film, spil og naturligvis musik, således at der skabes et overblik over og gennemsigtighed i forhold til hvad de enkelte tjenester koster, hvilke prismodeller der er, hvordan prisudviklingen har været – og endelig, hvor mange brugere, og hvor stort et brug der er.

Når det er skabt, giver det mening at begynde at snakke fremad om f.eks. fælles indkøb på det digitale område og et fællesskab omkring definitionen af, hvad ambitionen med de digitale ressourcer er: Jeg gætter på, det er noget i retning af: de skal være billigst muligt og med faldende priser, der skal være stor volumen, stykprisen skal være lille, det skal være gode unikke og af borgerne relevante og efterspurgte services – de ubetydelige skal da opsiges. Der skal være mindst mulige forma- og terminalbindinger og adgang til de metadata, der nu engang er. Og selvfølgelig skal der være adgang til detaljeret statistik og proffessionelle markedsføringsmaterialer, der virker.

Alt det har vi mulighed for ved at iværksætte ét fælles, stærkt og kompetent indkøbs- og salgsteam, der på vegne af bibliotekerne arbejder professionelt med forhandling m.v. men dét er en helt anden historie….

Skab overblik og stil krav
Indtil vi har dette store nationale overblik, vil min ydmyge anbefaling helt sikkert være at man lokalt skaber sig et overblik over de digitale ressourcer, man tilbyder – hvor meget de bliver brugt og dermed også hvor meget de koster. Stil krav til leverandørerne om prisfald eller statistik, hvis den ikke er tilgængelig. Lav en lokal strategi og plan for formidling, markedsføring og brug af de usynlige digitale ressourcer – og giv den gas mht. formidling. Det betaler sig helt klart, viser erfaringer fra BibZoom.dk-kampagner i bl.a. Aalborg og Roskilde.

Drop dem, det ikke giver mening at betale for. Måske kunne man også høre sit centralbibliotek, om de kunne arbejde mere intensivt med kompetenceudvikling omkring formidling af digitale ressourcer, eller måske kunne man lave, en for alle danske digitale bibliotekstilbud, fælles PR og markedsføringskampagne?

Der er rigtig mange muligheder for allerede nu at få mere ud af både de midler, man lægger i de digitale services, men også for at øge brugen blandt borgerne!

Afrunding
Da vi jo meget gerne vil have en debat i kølvandet på disse artikler, vil vi i forbindelse med hvert indlæg opfordre et par relevante aktører fra biblioteksverdenen til at kommentere/opponere på det seneste debatindlæg. Første gang har jeg inviteret Inger Gyldenkærne og Trine Marie Ulleriks, som begge er materialansvarlige i KKB til at følge op på emnet. Jeg synes f.eks., det kunne være spændende at høre noget om priser og antal af brugere i København. Eller høre noget om f.eks. prisstrukturer eller statistik, eller hvad man vil kunne gøre f.eks. for at få formidlet og markedsført licenserne bedre på bibliotekerne?