Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / ”Leg og Lær med etniske ord” – læring af sproget via digital leg og samvær med forældrene
For biblioteker
Navigation
 

”Leg og Lær med etniske ord” – læring af sproget via digital leg og samvær med forældrene

1. oktober 2007
 ”Leg og Lær med etniske ord” – læring af sproget via digital leg og samvær med forældrene

Mohamud Jama i sprogtræningssession med børn fra den somaliske Familieforening i Århus

BiblioteksCenter for Integration (SBCI) har gennem de seneste 1½ år deltaget i styregruppen for projektet "Leg og Lær med etniske ord", der har været ledet af foreningen Dansk multietniske gruppe (DMEG).

Projektet har, udover det fagfaglige indhold, været et spændende brobygningsprojekt med deltagelse af flere samarbejdspartnere. SBCI har bidraget med indspark og erfaringer til produktudviklingsprocessen, og har i denne sammenhæng også haft som mål at kunne tilbyde eventuelle færdige multimedie services til de danske folkebiblioteker.

Artiklen er skrevet af cand. mag. A. Osman Farah, fra Dansk MultiEtnisk Gruppe, ved Center for Integration og Forskning. www.dmeg.dk / dmeg@dmeg.dk

Et pilotprojekt blev født...

Med det formål at styrke de etniske børn og deres forældres mulighed for at lære det danske sprog på en sjov og hyggelig måde, har Dansk multietniske gruppe (DMEG) været initiativtager til pilotprojektet ”Leg og lær – med etniske ord”. Med støtte fra Århus kommune, Urbanprogrammet og IBM blev pilotprojektet lanceret i april 2007 og forventes afsluttet i oktober 2007.

Under projektforberedelsesfasen og gennemførelsen har DMEG holdt adskillige møder og etableret et tæt samarbejde med en række offentlige og private institutioner. Med henblik på at bidrage og udveksle ideer i forhold til projektet har blandt andre Århus kommunes skoleforvaltning, Statsbiblioteket, IBM, Egmont Fonden og flere etniske foreninger haft repræsentanter siddende i kernegruppen. Projektet introducerer en ny metode til sprogindlæring for børn med anden etnisk baggrund end dansk. Der blev udviklet en demomodel med digitalt undervisningsmateriale bygget op omkring spil med tal, bogstaver, rim og remser, små eventyr og historier, billeder, animationer med tekst og lyd som begrebsliggør for eksempel modsætninger og farver og enkelt genstande.

Materialet bliver opbygget, så de ord og begreber der anvendes, præsenteres både på det oprindelige sprog (her har vi valgt at starte med somalisk) og dansk. Der er således tale om en kombineret sprogindlæring.

Materialet bestående af demoen, som blev udviklet under pilotprojektet og en software, som forventes udviklet i forbindelse med et kommende projekt, vil være velegnet til hjemmeundervisning ved Pc’en hvor forældre og børn i fællesskab deltager i læringsprocessen. Det giver nogle af de etniske forældre, som ellers har svært ved at indgå i barnets lektielæsning og skolegang, mulighed for at benytte tilbudet og opbygge solide relationer til deres børn.

Disse forældre vil som en sidegevinst ved barnets sprogtræning, selv få lært ord og begreber fra det danske sprog. En anden sideeffekt ved at bruge det digitale medie i sprogindlæringen, er at barnet bliver fortrolig med at bruge computer. Værdien af denne sideeffekt må ikke undervurderes, da et grundigt kendskab til computere og software er vigtige forudsætninger for barnets senere uddannelsesmuligheder.

Idéen går også ud på at udvikle materialer, der er bedre egnet til modersmålsundervisning, hvilket står over for en række indholdsmæssige udfordringer. Idet der er problemer med at skaffe opdateret undervisningsmaterialer til formålet. Forældre og modersmålsundervisere er ofte henvist til at benytte utidssvarende undervisningsmateriale fra de oprindelige hjemlande. Disse undervisningsmaterialer relaterer sig ikke til den hverdag børnene har i en dansk virkelighed. Derfor opstår en kløft imellem den virkelighed børnene lever i, og den virkelighed undervisningsmaterialet beskriver.

En af konsekvenserne ved dette problem er at børnenes motivation for læring af modersmålet påvirkes i negativ retning og dette får igen negative konsekvenser for indlæring af det danske sprog, ligesom det får negative konsekvenser for deres evne til på den ene side at kommunikere med deres forældre og på den anden side med deres omverden.

Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at der er behov for at supplere de overordnede sprogindlæringsindsatser med konkrete målrettede tiltag om at styrke de etniske familier og deres næromgivelse, så de bliver bedre i stand til at forholde sig til det øvrige samfund, hvad angår sprog, kultur, socialt og beskæftigelsesmæssigt.

Det vil bl.a. kræve et uforbeholdent partnerskab og samarbejde mellem relevante offentlige og private virksomheder på den ene side og de etniske minoritets foreninger på den anden side. I en sådan samarbejdsrelation vil de relevante parter forbygge fordomme, lære at erkende og bidrage positivt til den multikulturelle realitet.