Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Aktivt medborgerskab for hele familien
For biblioteker
Navigation
 

Aktivt medborgerskab for hele familien

Udgivet 3. februar 2015

Af Vibeke Nielsen, Statsbiblioteket

Det er nu muligt for biblioteker i samarbejde med boligsociale projekter at søge om støtte fra puljen ’Aktivt medborgerskab for hele familien – aktiviteter vi ved virker’. Puljen er et samarbejde mellem BL – Danmarks Almene Boliger, Kulturstyrelsen og Statsbiblioteket. Puljen finansieres af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (BLIS). Formålet er at inddrage beboere med en anden etnisk baggrund end dansk i lokale demokratiske processer.

Puljen er på kr. 1.000.000,- og vil blive fordelt på 10 delprojekter.

Aktiviteter

De 10 delprojekter skal hver oprette to af de tre nedenstående typer klubber:

Familieklubber forstået som mødesteder, hvor der knyttes nye bånd på tværs af etnicitet, kultur og socialt ståsted.
Hensigten er at bidrage til at nedbryde kulturelle fordomme og sociale barrierer ved at tilbyde og facilitere fælles aktiviteter, oplevelser, undervisning og udveksling af erfaringer, bl.a. om de lokale demokratiske fora - herunder skole- og institutionsbestyrelser, beboerdemokrati, lokalråd, kommunalbestyrelser og foreningsarbejde.

Fædreklubber, der har til formål at skabe dialog og relationer mellem fædre i boligområdet på tværs af etnicitet, så der kan tages initiativer til løsning af udfordringerne med børn og unge i lokalområdet. Samtidig giver organiseringen som klub/forening fædrene mulighed for at kunne agere samlet i et samarbejde med relevante partnere, hvis formål er skabe gode løsninger på udfordringerne for områdets børn og unge. Det er især et mål at få inddraget fædrene i forhold til de lokale sportsforeninger som typisk har store udfordringer med at tiltrække frivillige forældre.  

Nyhedslæseklubber, hvor det er muligt at inddrage isolerede kvinder i et fællesskab og sætte dem i stand til bedre at indgå i samfundet som aktive medborgere, bl.a. ved at give dem bedre muligheder for at følge med i samfundsdebatten og give dem baggrundsinformation om f.eks. demokrati, rettigheder og pligter – inkl. viden om, hvor og hvordan man søger information. Som sidegevinst vil det være muligt for kvinderne at udvikle deres sprogkundskaber.


Læs mere om puljen og ansøg om støtte på Kulturstyrelsens hjemmeside (link udløbet)