Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / At bære bibliotekssektoren ind i fremtiden
For biblioteker
Navigation
 

At bære bibliotekssektoren ind i fremtiden

af Jens Hjørne

For Biblioteker kdag_sideillustration.jpg


100 biblioteksmedarbejdere var samlet til Statsbibliotekets årlige kontaktdag for de danske folkebiblioteker. Traditionen tro var der tid til både indspark, nytænkning, grin og diskussion af aktuelle emner i sektoren. Dagens tema lød ”Hvad skal bære bibliotekssektoren ind i fremtiden?” og indeholdt en aktualisering af bibliotekssektorens hybride rolle i en digitaliseret nutid og fremtid. Dagen bød på gæstetalere, vision og strategi fra Statsbiblioteket, networking, workshops, rundvisning, sublim frokost og godt samvær.

formiddag.jpg
Statsbibliotekets læsesal. Fyldt med biblioteksmedarbejdere.

Mere Digitalt – Større synlighed – Bedre navigation
Direktør Svend Larsen og områdedirektør Flemming Munch indledte dagen med velkomst og en kort introduktion til Statsbibliotekets strategi, opgaver og resultater. Strategien for Statsbiblioteket som Overcentral og universitetsbibliotek er formuleret som: ”Mere Digitalt – Større synlighed – Bedre navigation”. En strategi, som favner de nye udfordringer til fremtidens ”hybride bibliotek”. Et bibliotek, som satser på såvel den fysiske som den digitale platform.

Statsbiblioteket varetager denne rolle både i sin egenskab af universitetsbibliotek for Aarhus Universitet og i rollen som serviceudbyder og udvikler qua opgaven som Folkebibliotekernes Overcentral. Og dette i en omskiftelig og turbulent tid. Derfor var dagens tema også favnende for sektorens fælles udfordring:

- Hvad skal bære bibliotekssektoren ind i fremtiden?

Dagen var helliget gæstetalere med perspektiverende indlæg og dernæst workshops med konkretiserende indlæg og diskussioner.

Verden ifølge Nils
Nils Villemoes, forfatter og lektor i ledelse, kickstartede forsamlingen som dagens første veloplagte gæstetaler. Rammen var lagt med titlen ”Hvor går udviklingen hen, mens vi sover”. En underholdende version af, hvad der er bibliotekernes opgaver, når de tre fjerdedele af vores verdensparadigme har snuppet resten. Ifølge Nils Villemoes er der måske kun bøvlet tilbage til bibliotekerne, og måske er det alle tiders mulighed – hvis vi griber den.

De fire verdenshjørner
Verden, eller vort virkelighedsparadigme ifølge Nils, består af fire hovedområder: Familien, hvor alt er gratis og uforpligtende, firmaet, hvor der er kunder og rentabilitet, foreningen, hvor fællesskab og frivillighed hersker, og slutteligt, forvaltningen som skal klare resten: alt bøvlet. Det er her bibliotekerne befinder sig, og det er, ifølge Nils Villemoes, ikke det værste sted at være.

verden iflg niels.jpg
Niels Villemoes udlægger verdensbilledet

Sindelag og formål
I forvaltningen ender de ting som familien ikke tager sig af, firmaet ikke kan tjene penge på, og som foreningerne ikke orker. En af disse ting er oplysningen, demokratiseringen og sammenhængskraften i vort samfund – kulturarven - kunne man fristes til at sige. Det er her bibliotekerne skal finde sin rolle og strategi. Det er samtidigt et godt sted at være, for her er der i særdeleshed mening, formål og sindelag. Her kan visioner og udvikling gro.

Visioner skal fornys
I et samfund i konstant udvikling må visioner ikke blive en sovepude. De skal udmøntes i strategier, og disse strategier skal justeres og fornys løbende. Således skal også bibliotekernes strategier for fremtiden revideres. Det gælder om at finde sin kernerolle og at holde blikket fast på sine målsætninger, vel og mærke imens man konstant justerer kursen i forhold til udviklingen. Hermed formulerede Nils Villemoes en glimrende indgangsreplik til kontaktdagens tema: ”Hvad skal bære bibliotekssektoren ind i fremtiden?”

Moderne livsformer
Emilia van Hauen, sociolog, kommentator og strategisk rådgiver, var dagens anden gæstetaler. Emilia beskæftiger sig med tidsånden og har speciale indenfor moderne livsformer. Emilias indlæg handlede om, hvor ånd og udvikling bevæger sig hen. Hvilke værdier er i fokus i dagens samfund, og hvad bør være fokus for bibliotekerne i den verden, vi agerer i. Opgaven består i at finde sin opgave og kernerolle og holde fast. Med andre ord: tidsånden er en bølge, man skal surfe på, ikke en stormflod, man skal overvældes af.

emilia hauen.jpg
Emilia Van Hauen fortæller om moderne livsformer

Fra komet til kontekst. Fra firhjulstrækker til fællesskab.
August 2009 markerede indledningen til en verdensomspændende finanskrise, og samtidigt startskuddet til en voldsom forandring i vore livsværdier. Krise og bristede boligbobler markerede indledningen til et markant kursskifte i danskernes værdinormer. Det var farvel til wellness og individuel succes og goddag til autenticitet og bidrag til fællesskabet. August 2009 var den endegyldige afsked med en bedaget egokultur – eller som det blev formuleret: værdierne fra før finanskrisen er ”So last august”.

Autenticitet og neotribalisme
I dagens samfund har vi bevæget os fra tvungne og traditionsbundne relationer til frivillige og formålsrelaterede fællesskaber. Borgere samles om specifikke formål og selvvalgte kulturfællesskaber. Nutidens individ er både selvrealiserende og socialt, individuelt og fællesskabsorienteret. Tendensen er gået fra infantil selvopfyldelse til ansvarlig voksen-cool og fra egotrippende énmandshær til samarbejdende co-creator.

Voksen-cool og co-reator er inde!
Emilias opfordring til de danske biblioteker lød: understøt de neotribale fællesskaber. Understøt individet og fællesskabet på samme tid. Find bibliotekernes kerneværdier og kerneprodukt. Det må gerne være seriøst og fællesskabsorienteret, for begreber som ”voksen-cool” og ”co-creator” er absolut inde i varmen.

Du kan teste din egen livsform. Er du egofester, guruist, voksen-cool eller co-creator? Test dig selv på Emilias website >>

Fokus og workshops
Inspireret of de to talere samlede dagens gæster sig om tre workshops med mere fagspecifikke emner. Primært koncentreret omkring de digitale udfordringer. Hvordan skal bibliotekerne prioritere ressourcerne i fremtidens hybride bibliotek? Hvordan er mulighederne for at bringe biblioteksservices over i en digital platform? De præcise emner var: digitaliseringen af kulturarven, formidling af kulturarven og prissætningen af bibliotekernes digitale services.

Læs mere om de tre workshops:

Se mere:
Velkomst og vision ved direktør Svend Larsen, Statsbiblioteket
(pdf)
Velkomst og status ved områdedirektør Flemming Munch, Statsbiblioteket (pdf)