Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / AV-Pakken myte 2 – Alle har altid kunnet købe alle rettigheder i ”løssalg” og langt billigere end nu
For biblioteker
Navigation
 

AV-Pakken myte 2 – Alle har altid kunnet købe alle rettigheder i ”løssalg” og langt billigere end nu

Af Flemming Munch, områdedirektør, Statsbiblioteket

Som opfølgning på sidste uges artikel vedr. Myte nr. 1, tager vi nu fat på Myte 2, der omhandler den misforståelse, at det altid har været muligt for det enkelte bibliotek at købe lige præcis de rettigheder, man ønsker, når man har behov for det.

I forhandlingskonsortiet har vi mange gange mødt denne forventning i form af spørgsmål om køb af brugsret i løssalg eller forundring over, at det nu ikke længere var muligt.

Først en oversigt over rettigheder omfattet af AV-Pakken (den store version):

 1. Koncerter og arrangementer med musik
 2. Baggrundsmusik
 3. Flow-TV fra et meget stort antal kanaler
 4. Min. 300 film fra primært Nordisk Film (både billede & lyd)
 5. Filmmusik (lydsiden til stort set alle andre spillefilm)
 6. Udnyttelse af AV-Pakken i ”kommunale kontorer”
 7. Ca. 60.000 reklamefilm (vil ikke indgå i AV-Pakken fra 2014)

Myte nr. 2 omfatter bl.a. følgende udsagn:

 • Man har altid kunnet købe ovennævnte rettigheder i løssalg
 • AV-Pakken forhindrer køb i løssalg
 • Det hele var meget billigere før AV-Pakken
 • Man har altid kunnet købe ovennævnte rettigheder i ”løs vægt”

Forkert: De eneste rettigheder, det generelt har været muligt at købe i løssalg, har været rettigheder nævnt under punkt 1 (koncerter mv.), og i denne forbindelse har der været en ret omfangsrig og bekostelig administration for alle parter. Rettigheder relateret til punkt 2 har kunnet købes forsøgsvist og fra sag til sag mod opmåling af omfattede arealer etc., og med tilsvarende tungt administrativt bureaukrati.Alle øvrige rettigheder fra pkt. 3. -7. har generelt ikke kunnet erhverves.

AV-Pakken forhindrer køb i ”løs vægt”
Forkert: AV-Pakken har intet at gøre med de forskellige rettighedshaveres muligheder for at sælge rettigheder i løssalg.

Det er imidlertid ikke svært at forstå, at det er langt mere omkostningseffektivt, hvis småydelser afsættes og administreres i ”pakker” frem for i enkeltprocesser, fx vil de reelle omkostninger ved at indgå en aftale, fakturere, bogføre og følge op på en faktura på fx 300 kroner med stor sandsynlighed overstige fakturabeløbet, og hertil kommer så tidsmæssig forsinkelse, administration på bibliotekssiden etc. Stort set alle andre services sælges i dag i ”pakker” (tv- pakker, tele-pakker, bank-pakker, DDB-pakker etc.).

Det hele var meget billigere før AV-Pakken
Forkert: Som det fremgår af ovenstående har langt størstedelen af AV-Pakkens indholdselementer slet ikke kunnet købes før, og udsagnet giver derfor strengt taget ingen mening.

Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at omkostningen for en kommune, der kun afholder 5 små arrangementer om året, er langt højere, hvis rettigheden hertil sikres via AV-Pakken i stedet for gennem det tidligere løssalgskoncept og de dertil hørende tariffer. Forhandlingskonsortiet arbejder derfor intensivt på at sikre en ”minimums AV-Pakke løsning” til biblioteker med meget begrænsede AV-behov, og vil samtidig henstille til rettighedshaverne, at salg af relevante rettigheder i løssalg fortsat er muligt. Endeligt arbejder konsortiet for, at det generelle prisniveau for AV-Pakken reduceres.

Vi vil fortsat benytte lejligheden til igen at opfordre alle interesserede biblioteker om at kontakte Statsbiblioteket med eventuelle spørgsmål, kommentarer og forslag til det fremadrettede arbejde med udvikling af AV-Pakken

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Bibliotekskonsulent Hugo Skou (8946 2109)

Læs produktarket for AV-Pakken, (pdf)