Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Bestilling og udlån i depotbiblioteksfunktionen i fuld drift
For biblioteker
Navigation
 

Bestilling og udlån i depotbiblioteksfunktionen i fuld drift

30. maj 2007
Af Henrik Haagensen, Statsbiblioteket

Efter en lang periode med nedpakning og flytning af samlingerne i depotbiblioteksfunktionen til Århus, er Statsbiblioteket nu igen i stand til at imødekomme bibliotekernes efterspørgsel på samlingerne.

Mandag den 7. maj var medarbejderne klar til ekspedition i de nye rammer i Skejby og diverse IT-systemer var blevet gjort klar til at håndtere de indkommende bestillinger.

Det var med nogen spænding, at Statsbiblioteket imødeså åbningen hvor logistikken skulle stå sin prøve, både med hensyn hvor mange bestillinger der ville komme og hvordan ekspeditionen i 5 m høje kompaktreoler ville forløbe. Alt forløb imidlertid fint da man startede mandag den 7. maj om morgenen, bestillingerne var sorteret som forventet og kompaktreolerne kørte som de skulle.

Med hensyn til mængden af bestillinger har antallet ligget på ca. 1000 pr. uge i de første 3 uger med en stigende tendens. Hvis dette tal holder på sigt, vil det resultere i et udlån på 50.000 eksemplarer fra depotbiblioteksfunktionen på årsbasis.

Samlingerne i Århus er blevet suppleret med ca. 21.500 eksemplarer fra BiblioteksCenter for Integration. Dette gælder titler op til 2001. Titler fra 2002 – 2006 vil i de kommende år blive overført til samlingen i Århus med en årgang af gangen. Nyanskaffelser fra 2007 vil blive overført til samlingen i Århus umiddelbart.

Der er blevet overført et eksemplar pr. titel til samlingen i Århus og det er hensigten, at disse skal dække det behov for enkelt udlån af titler, som tidligere er blevet varetaget af BiblioteksCenter for Integration. BiblioteksCenter for Integration skal i fremtiden udelukkende levere depoter til folkebibliotekerne.