Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Bibliotekerne og pladeselskaberne har fælles interesser
For biblioteker
Navigation
 

Bibliotekerne og pladeselskaberne har fælles interesser

Udgivet 7. juni 2012

Pressemeddelelse Bibzoom 7. juni 2012Bibzoom er, ligesom alle andre biblioteksservices fri for betaling, fri for reklamer, med fair betaling til rettighedshavere og alt sammen i folkeoplysningens tegn – Bibzoom er meget mere end en jukeboks! Det var bl.a. med disse ord at bibliotekernes digitale musiktjeneste Bibzoom blev lanceret i mandags. Siden da har mange tusinde biblioteksbrugere taget Bibzoom til sig ligesom både Spotify og Wimp udtrykt sig positivt om Bibzoom. I dag kommer så kritikken fra nogle af de store pladeselskaber. Bibzoom vil i den sammenhæng understrege, at bibliotekernes musiktjeneste og pladeselskaberne har fælles interesser i, at udbrede interessen og nysgerrigheden for musik.

Bekymrede pladeselskaber har i dag via pressen tilkendegivet tvivl om, hvorvidt Bibzoom har de nødvendige rettigheder og truer med at trække deres indhold fra tjenesten.  Til det er det klare svar, at Bibzoom har rettighederne i orden.

”De danske biblioteker og Bibzoom har rettighederne i orden, hvad angår den musik man kan downloade på Bibzoom. Bibliotekerne har haft digital musikformidling efter disse aftaler i mere end syv år og det er først i dag vi gennem pressen hører, at pladeselskaberne rejser tvivl omkring rettighederne,” siger Flemming Munch fra Statsbiblioteket, der er juridisk ansvarlig for Bibzoom.

Bibzoom har på baggrund af dagens artikel i Børsen kontaktet vores leverandør på aftaleområdet (Base Point Media /BPM) og bedt om skriftlig garanti for, at alle aftaler er i orden. BPM har tidligere i dag udsendt en pressemeddelelse, hvori dette bekræftes.

Opfordrer til dialog
Målsætningen med det nye BibZoom er, at give danskerne en lige adgang til musik og musikalsk formidling i henhold til public service forpligtigelsen, samt at medvirke aktivt til at reducere digitalt ”pirateri”. Den opgave er Bibzoom stolt over at være med til at løfte, og når der stilles tvivl ved, hvorvidt public service må eller bør være tidssvarende, kender vi os skyldige i at have udviklet et nyt, moderne og meget borgervenligt interface til en syv år gammel service

”Vi mener, at vi og pladeselskaberne grundlæggende har fælles interesse i at udbrede kendskabet til musik samt at vi gør vores for at gøre de lovlige musiktilbud tilpas brugervenlige, således at vi sammen begrænser ulovlig download til gavn for kunstnerne. Målet for Bibzoom er have alt musik, men sætte særlig fokus på at udbrede kendskabet til danske og upcoming artister, som en del af den redaktionelle musikformidling der finder sted på Bibzoom. Bibzoom er et public service supplement der skal medvirke til kulturel og digital dannelse, ligesom de fysiske biblioteker er det i forhold til bogmarkedet,” siger Flemming Munch.

I Bibzoom håber vi, at pladeselskaberne hurtigt vil tage imod invitationen til dialog
læs videre >>

Fakta:

Bibzoom har været på den digitale musikarena siden 2004 - Mange år før de kommercielle services

Bibzoom har alle relevante aftaler med pladeselskaber på plads via vores underleverandører

Bibzoom har gennem årerne betalt mange millioner til både pladeselskaber og rettighedshavere

BPM har været leverandør til bibliotekerne i ca. 7 år, og Bibzoom er ikke tidligere blevet kontaktet af pladeselskaber i den forbindelse

Bibzoom lanceringen den 4. juni er baseret på et nyt redesign op optimeret brugerinterface. De bagvedliggende Låneprincipper er uændrede i forhold til de seneste år.

Bibzoom leverer overvejende download af DRM beskyttede filer - ikke streaming

BPM har inviteret bl.a. pladeselskabet Universal til dialog, og afventer svar

Musik, der hentes på BibZoom, afregnes i overensstemmelse med pladeselskaberne og KODA

(musikernes og komponisternes organisation).

Bibzoom er et nationalt samarbejde og fungerer som bibliotekernes fælles platform for musik og musikformidling.

Musikformidling på BibZoom leveres af kulturredaktører fra landets musikbiblioteker og er med til at gøre danskerne musikalsk klogere og mere nysgerrige.

Bibliotekerne er nøgleaktører i udviklingen af det danske samfund og har været det lige siden de første folkebiblioteker blev etableret under overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund. Bibliotekernes formidling og frie levering af viden og information medvirker aktivt til en oplyst og veluddannet befolkning og er et grundelement i den danske folkeoplysning og en del af public service forpligtelsen. Dette omfatter også musik og musikformidling, der samlet set er en vigtig del af vores kulturelle identitet.

BibZoom ledes af et konsortium bestående af Odense Centralbibliotek, Herning Bibliotekerne, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Aabenraa Bibliotekerne. Statsbiblioteket er økonomisk og juridisk ansvarlig.

Flemming Munch; Områdedirektør Statsbiblioteket. Økonomisk og juridisk ansvarlig - fm@statsbiblioteket.dk – tlf. 40 30 03 22

Hent pressemeddelelsen (pdf)