Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / BiblioteksCenter for Integration lancerer nyt depotkoncept
For biblioteker
Navigation
 

BiblioteksCenter for Integration lancerer nyt depotkoncept

23. oktober 2006
Af Flemming Munch

BiblioteksCenter for Integration har gennem de seneste måneder arbejdet ihærdigt på, at etablere et mere tidssvarende og effektivt koncept for udlån af depoter, og vi er nu, efter behandling i Etnisk Biblioteksudvalg den 26. september 2006, nået så langt, at konceptet kan præsenteres. Det er i denne sammenhæng vigtigt for os at pointere, at udviklingen ikke dermed stoppes – vi anser derimod udlånsstrategien for 2007 som et vigtigt skridt i retning af at kunne tilbyde endnu bedre og innovative løsninger.

Det helt overordnede formål med udviklingsarbejdet er selvfølgeligt at sikre maksimal udnyttelse af samlingerne samt mærkbar effektivisering af alle processer vedrørende bestilling, logistik m.v.

De 15 sprog i niveau 1, 2 og 3 for 2007

For at sikre fokusering og forenkling, vil vi i 2007 have 15 fokussprog – opdelt i tre niveauer, som anført nedenfor. BiblioteksCenter for Integration har fortsat en samling på ca. 30 sprog.

  • Niveau 1 sprog udgøres af de sprog, hvor der er den største efterspørgsel og som udgangspunkt de største indkøbsbudgetter. Der indkøbes på niveau 1 sprog i 2007. Niveau 1 sprog i 2007: arabisk, bosnisk, persisk, tyrkisk, urdu (hindi, panjabi).
  • Niveau 2 sprog udgøres af meget efterspurgte sprog samt mindre sprog, der er i vækst. Der indkøbes på niveau 2 sprog i 2007. Niveau 2 sprog i 2007: kurdisk, russisk, somali, tamil, vietnamesisk.
  • Niveau 3 sprog omfatter mere begrænset efterspurgte sprog og/eller sprog, hvor den nuværende kapacitet svarer til efterspørgslen eller hvor det er svært at anskaffe materialer. Der indkøbes som udgangspunkt ikke på niveau 3 sprog i 2007. Niveau 3 sprog i 2007: afghansk (dari, pashto), albansk, kinesisk, polsk, thai.

De bærende elementer i den nye strategi er at:

Et væsentligt element er at sikre mere enkle og klare rammer for, hvad depotudlån faktisk er, og hvordan det enkelte bibliotek med fordel kan udnytte mulighederne.

Vi har i den forbindelse indført nedenstående begreber:

  • Lyndepoter vil være tilgængelige på de fem niveau 1 sprog i 2007, og vil udelukkende indeholde helt nye materialer (som udgangspunkt både bøger, musik og film). Der vil være ca. 50 eksemplarer i et Lyndepot.
  • Mixdepoter vil blive tilgængelige på minimum de 10 niveau 1 og 2 sprog i 2007, og vil indeholde materialer der er mellem 1 og 5 år gamle (som udgangspunkt både bøger, musik og film). Der vil være ca. 90 eksemplarer i et Mixdepot, der udgøres af et specifikt sprog, blandede materialetyper.
  • Specialdepoter vil som udgangspunkt være tilgængelige på alle de sprog som BibliotekCenter for Integrations samlinger omfatter, og konceptet svarer i virkeligheden til den nuværende model. Biblioteker vil på ad hoc vis have mulighed for at bestille specialdepoter med et specifikt indhold – f.eks. 30 vietnamesiske kærlighedsromaner.

Abonnements struktur

En abonnementslignende struktur, hvor en bestilling af hhv. Lyn- og Mixdepot typerne sikrer leverance af to årlige depoter, hvor man har hvert depot i ca. 5½ måned
Markedsføringsmaterialer Der følger markedsføringsmaterialer i form af plakater eller andet præsentationsmateriale på de pågældende sprog med til hhv. Lyn- og Mixdepot typerne. Det skal være let for det enkelte folkebibliotek at præsentere og markedsføre materialerne.

Det skal også være lettere at bestille depoter i 2007

Vores analyser af bestillingsprocesserne viser, at der er forbedringspotentiale. Mange biblioteker kontakter hvert år BiblioteksCenter for Integration mellem 35 & 90 gange for at bestille depoter, hvilket er både besværligt og tidskrævende for det enkelte bibliotek. Vi mener at det kan gøres meget lettere. Baseret på tidligere års bestillinger, befolkningssammensætning og statistik, vil SBCI komme med et præcist oplæg til det enkelte biblioteks depotbehov for 2007, fordelt på de forskellige sprog. Vi vil i den anledning tilbyde et kort besøg, hvor vi sammen kan planlægge årets depotleveringer.

Derefter vil depoterne komme automatisk, og man behøver ikke længere at bruge unødig tid på bestillinger mange gange årligt. Alle biblioteker har selvfølgeligt fortsat mulighed for at kontakte os med henblik på spørgsmål og bestilling. Vi planlægger allerede nu at besøge de 35 største aftagere af depoter i løbet af november og første del af december. Efterfølgende vil vi gøre en indsats for at sikre lettere bestillingsprocesser via web m.v.

Fremadrettede perspektiver

Der er selvfølgeligt fortsat meget at arbejde med i forbindelse med udviklingen af udlåns- og indkøbskoncepter, og arbejdet er da også allerede godt i gang. Helt konkret arbejdes der pt. på at etablere nationale indkøbsteams, udvikle markedsføringsmaterialer, etablere indkøbsalliancer, planlægge pilottest af ’flydende depoter’ for slet ikke at nævne den kommende fysiske flytning af BiblioteksCenter for Integration.