Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Bibliotekscenter for Integration - Status for Fælleskøb 2007 & 2008
For biblioteker
Navigation
 

Bibliotekscenter for Integration - Status for Fælleskøb 2007 & 2008

5. september 2007

I lighed med tidligere har vi også i år udbudt fælleskøbsordningen, og således givet bibliotekerne mulighed for at opbygge egne samlinger på de sprog, BiblioteksCenter for Integration køber ind på.

BiblioteksCenter for Integration katalogiserer de indkøbte materialer, og bibliotekerne kan herefter genbruge posterne i eget bibliotekssystem

Der er i år bestilt materialer på 10 sprog, fordelt på bøger, musik og film, opdelt i kategorierne børn og voksne.

Bibliotekerne har i år i alt bestilt 6.279 enheder, hvilket er et fald på ca. 29% i forhold til 2006, hvor tallet var 8.806. I 2006 deltog 46 biblioteker i ordningen, medens tilbuddet i 2007 er blevet udnyttet af 26 biblioteker (et fald på ca. 44%).

Den lavere interesse for fælleskøbet i 2007 skyldes formentligt i stor udstrækning, at en række biblioteker, særligt dem, der tidligere har købt begrænset ind, har valgt dække behovet for helt nye materialer ved at abonnere på de nye lyn-depoter, der i øvrigt netop er ved at blive udsendt. Helt konkret har den massive efterspørgsel efter de nye lyndepoter betydet, at SBCI’s indkøbsbudget for 2007 har måttet hæves i flere omgange.

Lyndepoterne på arabisk, bosnisk og urdu/hindi/panjabi er allerede udsendt.og de sidste lyndepoter (persisk og tyrkisk) sendes ud i oktober .Herefter er implementeringen af de nye koncepter afsluttet, og alle abonnerende biblioteker vil, hver 6 måned, få tilsendt nye lyndepoter på de ønskede sprog.

I november 2007 inviterer SBCI til fælleskøb for 2008, og udbuddet vil afspejle de sprog, kategorier og medier, som BiblioteksCenter for Integration planlægger at indkøbe det efterfølgende år.

Det er imidlertid ikke altid, at det lykkes os at skaffe de materialer, som vi gerne ville, f.eks. var det i år ikke muligt at skaffe arabiske børnefilm på DVD med tilladelser til udlån, og på tyrkisk havde vi ønsket at købe 25 titler børnefilm og 60 titler voksenfilm, men har kun kunnet skaffe 30 titler voksenfilm og slet ingen børnefilm.

Når det drejer sig om film, er der især på børneområdet et begrænset udbud, men det, der virkelig sætter begrænsningen er, at vi skal have producentens tilladelse til at stille materialerne til rådighed for udlån.

Vi oplever, at der især på nogle sprog kan være store udsving i, hvad der kan skaffes inden for de forskellige sprog og materialekategorier fra år til år.

Vi vil i efteråret inden udsendelsen af fælleskøbstilbuddet for 2008 overveje, hvordan tilbuddet kan forbedres yderligere.

Eva Fahnøe Buch, Sektionsleder Bibliotekscenter for Integration