Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / BibZoom.dk – nu handler det om at løfte i flok
For biblioteker
Navigation
 

BibZoom.dk – nu handler det om at løfte i flok

Udgivet 7. december 2011

af Morten Fogh
Formand BibZoom.dk
Bibliotekschef Herning Bibliotekerne

 

 

Kære kollega

BibZoom.dk udsendte primo november informationsmateriale med henblik på at sikre dig og dit bibliotek et godt grundlag for at vælge at stille BibZoom.dks univers til rådighed for borgerne i 2012. Måske har du allerede set det, og måske er dit bibliotek allerede tilmeldt.

Jeg er i den forbindelse glad for, at centralbibliotekerne i Roskilde, Aalborg, Vejle, Herning og Odense allerede nu har tilmeldt sig for 2012.

Nedenfor vil jeg give en kort status for og et mini-overblik over de kommende tiltag i BibZoom.dk.

Det går rigtig godt. BibZoom.dk har været i konstant vækst siden etableringen, og jeg betragter faktisk BibZoom.dk som bibliotekernes største digitale service.

Lidt fakta om BibZoom.dk:

  • Mere end 10 millioner downloads i 2010
  • Mere end 600.000 unikke besøgende i 2010
  • Markant stigende formidlingselement – hver besøgende er der mere end seks minutter i gennemsnit
  • Har alt det brede, men sætter fokus på det smalle
  • Formidling af digital kulturarv
  • 92 kommuner er med i 2011 – og også nationalbibliotekerne
  • Prisfald på 20 % i 2012 samtidigt med, at volumen og funktionalitet forbedres markant

Men selv om udviklingen er stærkt positiv, skal der konstant kæmpes for at sikre danskerne et godt biblioteksbaseret digitalt tilbud. Når BibZoom.dk pr 1. februar 2012 lancerer Organizer 2 er det public service, når det er bedst. Teknisk set vil vi være på højde med de bedste kommercielle tilbud, og vi tilbyder både automatisk download og automatisk genlån. I løbet af 2012 lancerer vi desuden streaming via wifi til Android og Apple mobile devices. På den måde forsøger vi løbende at styrke BibZoom.dk på de områder, hvor der sættes nye standarder.

Jeg har netop læst et par artikler i december udgaven af Søndag Aften, der endnu engang satte fokus på bibliotekernes digitale tilbud. Jeg vælger en anden vinkel. Uanset om der er kommercielle konkurrenter eller ej, er det vigtigt, at bibliotekerne kan præsentere borgerne for digitale services. Det gælder musik, film, e-bøger m.v. Ligesom vi præsenterer borgerne for de trykte medier, selv om der er boghandlere, supermarkeder og kiosker, der har det som et forretningsområde.

Som bibliotek har vi en kulturpolitisk opgave, som blandt andet handler om at stille musik til rådighed for borgerne. Og vi har faktisk en del mere at byde på end dem, vi ofte bliver sammenlignet med. BibZoom.dks såkaldte ”konkurrenter” kan sammenlignes med en jukebox med masser af musik, men BibZoom.dk er netop meget, meget mere end en jukebox. Ikke mindst formidling, som man ikke finder mage til andre steder.

I BibZoom.dk tager vi ikke noget for givet. Selv om vi har en unik service, der løfter vigtige biblioteksopgaver, så er december en måned, hvor nerverne er lidt mere tyndslidte end ellers. Vi har brug for opbakning fra hele sektoren for at vi kan være det digitale tilbud med formidling af musik og kulturarv, som vi ønsker at være, fordi der er brug for det. Andre byder ind med andre services og infrastruktur, og tilsammen bliver det vel efterhånden til sektorens bud på Danskernes Digitale Bibliotek?

Vi har ikke så mange skud i bøssen. Vi er en sektor med mange mindre spillere, men evner vi at stå sammen om de helt centrale services, så kan vi fremstå med en styrke, der sikrer udvikling og kontinuitet og en heraf følgende gunstig forhandlingsposition. En anden styrke er vores stabilitet – vi har faktisk også tænkt os at drive og udvikle digitale services i morgen, i overmorgen og i fremtiden. BibZoom.dk er ikke en døgnflue, men vi er afhængige af, at bibliotekerne både køber og markedsfører.

For ganske vist er der rigtig mange brugere. Mange brugere, der downloader musik, men også mange brugere, der dyrker BibZoom.dk universets andre services. Faktisk er der mange flere brugere, end den officielle BibZoom.dk download-statistik viser, idet en væsentlig del af formidlingen finder sted på andre sites. Af andre sites kan nævnes: http://issuu.com/bibzoom.dk/docs, DR Harddisken, DR Koncerthuset, DR.DK P2, CPH:DOX og MusicFromAround.dk

Men når det er sagt, så vil jeg opfordre bibliotekerne til også at være meget opmærksomme på den lokale markedsføring. BibZoom.dk kan gøre noget fra centralt hold i form af fælles markedsføringsmateriale, avisomtale, brochurer, sociale medier m.v., men det er helt afgørende for, at markedsføringsindsatsen skal have effekt, at bibliotekerne lokalt understøtter og profilerer BibZoom.dk i det fysiske bibliotek og på hjemmesiden.

For 2012 ændres markedsføringsindsatsen således, at der overvejende fokuseres på det offentlige rum udenfor bibliotekerne. Det kan faktisk lade sig gøre at få borgerne i tale, ved vi fra biblioteker, der har gjort en stor lokal indsats. Hvor synlig er BibZoom.dk på dit bibliotek og på bibliotekets hjemmeside?

Jeg håber, du og dit bibliotek er med i 2012. Jeg håber, at du igen vil være med til at løfte i flok og få ting til at ske. Vores sektor har stolte traditioner for at bakke op om fælles indsatser, der giver mening. BibZoom.dk drives og udvikles i et samarbejde mellem en række biblioteker, der ikke stiltiende vil se til, at en særdeles vigtig kulturpolitisk opgave ikke fortsat kan løftes af bibliotekerne.

At stille musik til rådighed for borgerne er en hovedopgave for bibliotekerne. I dag formidles og konsumeres musik først og fremmest i elektronisk form. Derfor skal bibliotekerne kunne tilbyde borgerne en digital service på musikområdet. En service, der teknisk er på højde med de bedste, som er let at bruge, gratis for slutbrugeren, og som er lovlig og betaler rettighedshaverne, hvad deres er. BibZoom.dk har fri, lige og lovlig adgang for alle borgere, når bibliotekerne giver dem adgang.

Er der reelt noget alternativ til BibZoom.dk, hvis bibliotekernes digitale services skal give mening?

Glædelig jul.

Med venlig hilsen
Morten Fogh
Formand BibZoom.dk
Bibliotekschef Herning Bibliotekerne