Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / BibZoom.dk inviterer til debat om bibliotekerne i det digitale univers år 2011!
For biblioteker
Navigation
 

BibZoom.dk inviterer til debat om bibliotekerne i det digitale univers år 2011!

Udgivet 18. januar 2011

nyhedsillustration_featureartikl0

Af BibZoom.dk ledelsen:
Morten Fogh (bibliotekschef, Herning Bibliotekerne)
Kent Skov Andreasen (biblioteksleder, Odense Centralbibliotek)
& Flemming Munch (områdedirektør, Statsbiblioteket)

Folkebibliotekerne befinder sig lige som alle de andre kultur- og medieinstitutioner midt i et paradigmeskifte af dimensioner. Helt centralt i dette skifte er medieudviklingen, som fordrer, at bibliotekerne skal udvikle ny legitimitet, rolle og funktion i en digitaliseret verden. Bibliotekerne har søgt at følge med udviklingen og hen over årene etableret og købt digitale biblioteksservices, og har samtidig løbende debatteret bibliotekerne i den digitale tidsalder.

I halen på rapporten om ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”, hvor det bl.a. anbefales at skabe ”Danskernes Digitale Bibliotek” (DDB), er der konsensus om den stigende vigtighed af det digitale område. Det er imidlertid ikke en simpel ting at sikre og udvikle et digitalt biblioteksvæsen, og der er lige så mange usikkerheder og udfordringer, som der er meninger omkring emnet.

Der er en række centrale temaer, som går igen, når talen falder på de digitale biblioteker: Bibliotekerne skal bare have bedre forretningsmodeller, lavere priser og ægte flatrate! Skal bibliotekerne virkelig tilbyde digital musik, e-bøger m.v., når andre gør det samme? Konkurrenterne, der er mange og bliver flere, laver præcist det samme som bibliotekerne og er meget bedre end os på det digitale område!

Kulturarven er vigtig, og den skal vi bare have digitaliseret og formidlet gratis på DDB! Betalingsmodellen på nogle services er urimelig! Vi vil have de samme metadata på de digitale ressourcer som på de fysiske! Man kan med lethed putte alle digitale biblioteksmaterialer ned i én brønd! Bibliotekerne skal købe ind i fællesskab, så bliver det billigere og bedre! Vi skal formidle de digitale ressourcer meget bedre! Vi kan bare skille os af med sikring på de digitale materialer og tilbyde de digitale ressourcer platforms-uafhængigt!

Hvis man spørger ind til disse temaer, er det svært at se, hvad der er fakta, og hvad der bare er ”antagelser”. Fra BibZoom.dk vil vi, fordi det er områder, som vi arbejder med til dagligt, gerne være med til aktivt at kaste lys over, hvad der gemmer sig af udfordringer og muligheder bag ovennævnte temaer – og dermed bidrage til en mere skarp og nuanceret debat om folkebibliotekernes digitale nutid og fremtid – en debat baseret på fakta, udsyn og best practice. Det er essentielt, at biblioteksverdenen får etableret et reelt og kvalificeret beslutningsgrundlag, i stedet for at skulle basere vidtrækkende beslutninger på relativt udokumenterede antagelser og udsagn.

Derfor har vi i BibZoom.dk besluttet at bidrage med ca. ti artikler hen over år 2011 om disse emner:

- Hvilke forretningsmodeller er der p.t. i biblioteksverdenen? Hvilke forretningsmodeller er de gængse i den kommercielle medieverden – altså hvilke vilkår er det bibliotekerne lever under p.t.?

- Hvor meget bliver de digitale services og licenser egentlig brugt, af hvor mange, hvordan har prisudviklingen været og hvordan bør den udvikle sig?

- Laver de konkurrenter, vi hele tiden nævner, virkelig præcis de samme services som dem, vi laver i biblioteksverdenen?

- Hvilke vilkår og kompetencer skal efter vores opfattelse være til stede, hvis det skal blive bedre og billigere at købe fælles ind?

- Hvorfor er det, at nogle problematiserer og udfordrer tanken om én databrønd?

- Hvorfor er det, man ikke bare kan stille al kulturarv gratis til rådighed?

- Kan bibliotekerne ikke undvære danske metadata på de digitale ressourcer – og er de f.eks. villige til at betale for disse?

- Hvorfor formidler vi ikke bare de digitale ressourcer meget bedre, når det er noget, alle er så bevidste om?

- Tager borgerne fejl, når de fravælger bibliotekstilbud – eller kender de dem bare ikke?

- Og endelig vil vi også komme med bud på, hvad det egentligt er for et digitalt bibliotek, vi kan ane konturerne af; hér vil vi også invitere et par markante biblioteksfolk til at komme med deres bud.

Artiklerne, der vil blive skrevet af medlemmer af Bibzoom.dk's ledelse og strategiske udviklingsgruppe samt inviterede bidragydere, vil bl.a. blive publiceret på For Biblioteker, BibZoom.dk's supportwebsite, i diverse fora, og desuden også på ”Del din viden” på Bibliotekspressen.dk. Brug artiklerne til at få viden om for dig måske nye områder, eller bliv udfordret på dine holdninger. Og sidst men ikke mindst håber vi meget, at alle interesserede vil kommentere og deltage i debatten på disse fora. Vi vil derfor også løbende specielt invitere aktører eller interessenter på de områder, vi behandler, til at kommentere eller komme med indspark på de respektive artikler. Der er brug for at vi alle bidrager til løsninger!

For én ting er sikkert hér i 2011: gammel viden skal udbygges med ny, og fagligheden revurderes i et hurtigere tempo end egen selvforståelse. Udfordringen er i fællesskab at definere og udstikke nye paradigmer indenfor biblioteksbegrebet – og sammen finde metode og mål i bestræbelserne på hele tiden at lave det bedst mulige digitale tilbud.

God debat!