Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Brugen af licensen Women’s Studies International i 2019
For biblioteker
Navigation
 

Brugen af licensen Women’s Studies International i 2019

Statistikken for folkebibliotekernes brug af Women’s Studies International i 2019 er nu klar. Alle folke- og forskningsbiblioteker har i 2019 og 2020 gratis adgang til reference- og fuldtekstdatabasen Women’s Studies International via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.

 

Indhold

Women’s Studies International indeholder en guldgrube af litteratur indenfor kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer og er et stærkt værktøj til  søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Brugen i 2019

65 folkebiblioteker har i 2019 benyttet sig af den gratis nationale licens. Folkebibliotekernes samlede brug af licensen kan ses i nedenstående diagram.

I alt har folkebibliotekerne i 2019 lavet 2221 søgninger i Women’s Studies International. Der har været 293 record views og 371 result clicks. Se brugen af licensen på dit bibliotek her.

Inspiration til brug af licensen

Der er stor forskel på brugen på de 65 folkebiblioteker, så et par af de biblioteker, der har brugt licensen meget i 2019, har givet et bud på deres succes.

Roskilde Bibliotekerne har det andet største brug af de 65 folkebiblioteker, der benytter licensen, og er det bibliotek, der har det største ’Result Clicks’. Så det er rigtig FLOT!

Gustav Lindberg Maindal fra Roskilde Bibliotekerne giver følgende bud på, hvad successen skyldes:

Vi har benyttet os af e-læringsforløbet Boost din betjening som blandt andet handler om at bruge Women’s Studies International konstruktivt og det har vist haft en positiv effekt internt blandt kollegaerne.

Women’s Studies International er yderligere også blevet integreret i brønden så vi har nemmere ved at få resultater derfra. Jo bedre vi kender vores licenser og jo bedre indgang til dem vi har, jo mere bliver de brugt.

På Svendborg Bibliotekerne har de også været rigtig gode til at formidle licensen, så biblioteket har det femte største forbrug af de 65 folkebiblioteker, der benytter licensen. De har et særligt fokus på at øge synligheden og brugen af de digitale tilbud (licenserne) herunder Women’s Studies International, som et del af Digital Transformation forløbet initieret af Centralbibliotekerne.

Kasper Hagel Madsen fra Svendborg Bibliotek giver følgende bud på, hvad successen skyldes:

Konkret har vi sørget for at personalet har kendskab til licenserne (workshops). Vores erfaring er, at det er i personalets møde med borgerne, at den mest effektfulde formidling af sker.

Det har vi også fået bekræftet i forbindelse med en undersøgelse, hvor vi har haft besøg af studerende, og måden de opdagede licenserne på, var primært i mødet med personalet. Men også når onlineartikler blev søgt frem på hjemmesiden (når de er slået til i Brønden). Efter aftale med dem observerede vi dem i brugen af biblioteket ifbm. informationssøgning til deres opgaveskrivning, og havde efterfølgende fokusgruppe, hvor vi spurgte ind til deres oplevelse af formidlingen og hvordan de opdagede licenserne. Så (nok ikke så overraskende) kan vi konkludere, at det er vigtigt, at personalet kender og kan formidle Women’s Studies International og de andre licenser. Vi vil fremadrettet se på muligheden for tættere samarbejde med gymnasielærerne, som er vigtige ambassadører og selvfølgelig fortsat sørge for at personalet er opkvalificeret.

Svendborg Bibliotek har også lavet et flot katalog over digitale ressourcer, som kan findes her.

Vil du have en introduktion til Women’s Studies International, så kan du se det optagede webinar på engelsk fra den 25. juni 2019 her

Målgruppe og supplement

Licensen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner. Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning. Se: https://kub.kb.dk/konsforskning/

Har du spørgsmål til licensen Women’s Studies International, så kontakt Vibeke Nielsen