Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Demokrati og debat i Odense
For biblioteker
Navigation
 

Demokrati og debat i Odense

Udgivet den 31. maj 2016


Projekt Demokrati og digital dannelse afholdt fredag den 27. maj en afsluttende temadag i Nordatlantisk Hus i Odense. Der er gang i mange forskellige demokratiprojekter rundt om i landet, så for at give deltagerne mest mulig inspiration med hjem, var projekterne Ta’ nu stilling og Demokratistafetten også på programmet.


Demokrati og digital dannelse

Dagen startede med præsentation af projekt Demokrati og digital dannelse. Projektet har fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje, og formålet er at understøtte elever fra 8. og 9. klasser i at afprøve det lokale demokrati og dermed bidrage til de unges demokratiske dannelse og derigennem antiradikalisering. Projektet har været en succes, og alle målene er blevet indfriet. Projektet er lige nu i fuld gang med evaluering og slutrapport, der offentliggøres efter sommerferien. Præsentationer fra temadagen kan ses her:

Demokratistafetten og Ta' nu stilling

Frederik Schøler og Ulla Soon-Ja Jespersen fortalte, at 18 biblioteker deltager i Demokratistafetten, og alle biblioteker i region Midt er med. Projektet er bibliotekernes ’våde drøm’, da bibliotekerne jo meget gerne vil have, de unge kommer på bibliotekerne. Mottoet er 'Giv det videre'.

Hvert bibliotek skal afholde 10 arrangementer – heraf skal halvdelen være planlagt sammen med de unge.
Bibliotekerne skal flytte sig i forhold til målgruppen og slippe tøjlerne, og det er meget svært. Målgruppen har fået et nyt syn på biblioteket.
Kommunikationen er sket via de sociale medier, og igen er det vigtigt at slippe tøjlerne og lade de unge kommunikere til unge.

Efter frokost fortalte Frank Nørregaard og Martin Mandrup om projektet Ta' nu stilling. Projektet er udviklet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, og Odense Bibliotekerne, Glostrup Bibliotek og Thisted Bibliotek har deltaget i projektet sammen med Odense Dramaskole, Elsesminde Produktionshøjskole og VUC Odense.
Baggrunden for projektet er, at hver fjerde elev i 8. klasse ikke er egnet til en ungdomsuddannelse. Elever på produktionsskoler er usynlige, og de passer ikke ind i de målgrupper, bibliotekerne normalt arbejder med.

Sort land

Til at afrunde dagen fortalte forfatter og maskinmester Ahmad Mahmoud, med udgangspunkt i bogen ’Sort land’, om erfaringer fra opvæksten i et parallelsamfund i Askerød og kom med bud på, hvordan biblioteker, skoler og boligsociale projekter kan medvirke til at sikre unges deltagelse i demokratiet.

Ahmad fortalte, at hans dansklærer har betydet meget, da hun tvang Ahmad til at tale perfekt dansk. Desuden kom han meget på biblioteket, fordi bibliotekaren brugte tid på ham, og han havde lyst til at tale med bibliotekaren.

ISIS rekrutterer ved at invitere de unge til at tage del i at etablere noget nyt. De tager de unge i hånden og giver dem en virkelighed, som de kan spejle sig i. Det ekstreme kommer stille og roligt. Det kan og bør alle lære noget af!

Vi skal kræve, at unge føler sig som danskere, ellers vil de aldrig ønske at deltage i de demokratiske processer, og de vil foretrække ISIS.

Vi kan undgå radikalisering ved at:

  • Bekæmpe offermentaliteten
  • Vi skal møde de unge, hvor de er
  • Unge skal inkluderes og skabe deres egen identitet
  • Vi tager demokratiet for givet, men det kan man ikke
  • Vi har berøringsangst, f.eks. i forhold til ligestilling, og det skal ændres
  • Indvandrere skal møde danskere for at blive integreret
  • Bibliotekerne kan bidrage med at skabe rum for mødesteder.

Læs Litteratursiden anmeldelse af Sort land


Der var en god og livlig debat blandt deltagerne, hvor emner som kildekritik, erfaringer med målgruppen unge og biblioteksansattes rolle i forbindelse med undervisning blev debatteret.

Evaluering og afrapportering

Projekt ”Demokrati og digital dannelse” afsluttes den 15. juni 2016 og har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Evaluering og afrapportering vil blive tilgængelig på projektets hjemmeside og i Slots- og Kulturstyrelsens projektbank efter sommerferien.

Læs mere om projekt Demokrati og digital dannelse på projektets hjemmeside

Ønsker du yderligere oplysninger om temadagen eller projekt Demokrati og digital dannelse så kontakt projektleder Vibeke Nielsen