Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Den Nationale kørselsordning og den kongelige fusion
For biblioteker
Navigation
 

Den Nationale kørselsordning og den kongelige fusion

Udgivet 24. maj 2017

Af Henrik Haagensen, Det Kgl. Bibliotek

I forbindelse med fusionen mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek har forsendelsesafdelingerne i både København og Aarhus oplevet, at mængden af fejlforsendelser er vokset betragteligt.

Det vil sige, at materialer, som burde være sendt til Det Kgl. Bibliotek Aarhus lander på Det Kgl. Bibliotek – København og omvendt.

Dette gælder i betydelig grad materialer, som skal returneres til Biblioteks Center for Integration. BiblioteksCenter for Integration bor fysisk på Det Kgl. Bibliotek - Diamanten i København men er organisatorisk tilknyttet Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.

Det betyder, at biblioteksvæsnet Det Kgl. Bibliotek - Aarhus desværre indgår som en fremtrædende del af informationen på køresedlen.

Materialer fra BiblioteksCenter for Integration skal returneres via knudepunktet på Gentofte bibliotekerne til Det Kgl. Bibliotek, Christians Brygge 8, 1219 København K.

Der arbejdes sammen med Slots- og Kulturstyrelsen på, om det er muligt at ændre på kørselssedlernes udseende på en sådan måde, at afsætningsbiblioteket bliver fremhævet og tydeliggjort.

Indtil disse overvejelser er blevet færdiggjort og implementeret, opfordres bibliotekerne til at skærpe opmærksomheden på, hvad der faktisk står på hele køresedlen, selvom navne sammenfaldet er stort.

Biblioteker opfordres også til at fremsøge køresedler i Biblioteksvejviseren i Netpunkt via biblioteksnummeret, så får man den rigtige køreseddel ud.

Hvis man søger på Det. Kgl. Bibliotek vil det være Det Kgl. Bibliotek - Diamanten som fremkommer som det første. Det Kgl. Bibliotek - Aarhus kommer længere nede i søgeresultatet.

Om den nationale kørselsordning

Formålet med kørselsordningen er at understøtte lånesamarbejdet af udlånsmaterialer mellem bibliotekerne i Danmark. Via kørselsordningen sikres en hurtig og sikker distribution. Dette sker gennem en landsdækkende transportordning (den nationale kørselsordning), der sammenkobler de eksisterende regionale ordninger (den regionale kørselsordning) logistisk.

Alle folkebiblioteker er via tilskud fra centralbiblioteksbevillingen med i kørselsordningen. Desuden deltager alle større statslige lovbiblioteker, omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed, samt en række uddannelsesbiblioteker. Andre biblioteker, der måtte ønske at deltage i kørselsordningen, har mulighed for dette mod egenbetaling. Kørselsordningen trådte i kraft den 1. januar 2004.

Slots- og Kulturstyrelsen 2017